top of page

Åland är redo: Här är vårt valmanifest

Idag publicerade Hållbart initiativ sitt valmanifest inför lagtingsvalet. Manifestet innehåller 10 konkreta områden som partiets 18 lagtingskandidater går till val på.


Ålands lagting och landskapsregering beslöt 2014 att Åland senast 2051 ska bli ett fullständigt hållbart samhälle. Hela det åländska samhället tog sedan 2016 fram en gemensam handlingsplan – Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda med sju strategiska utvecklingsmål.

- Arbetet för ett hållbart samhälle sker på alla nivåer samtidigt: individ, kommun, landskap, nation, union och globalt. Vi på Åland måste våga tänka nytt, se möjligheterna och vara mer ambitiösa än målen i agendan. Det måste gå snabbare, säger Alfons Röblom.

"Omställningen mot ett hållbart samhälle måste ske i en mycket snabbare takt än hittills." Så inleds Hållbart initiativs valmanifest "Åland är redo" som innehåller 10 sakområden som partiet går till val på. Valmanifestet är en sammanfattad version av "Vårt löfte" som finns på hemsidan och utgör den gemensamma plattformen för de 18 lagtingskandidaterna.

Valmanifestet består av 10 konkreta sakpolitiska områden som Hållbart initiativ ser som avgörande för att Åland ska öka på omställningstakten.

  1. Innehållsrik klimatlag

  2. Aktiva åtgärder för Östersjön

  3. Inkludera mera

  4. Gynna entreprenörskap för framtiden

  5. Krafttag för friskvård

  6. En mer hållbar konsumtion

  7. Omställningen finansieras

  8. Skärgårdsfokus

  9. Biologisk mångfald så klart

  10. Moderna transporter

Hållbart initiativ understryker att de utmaningar Åland står inför inte längre kan lösas med små justeringar i olika regelverk, stödsystem och lagstiftning. Det krävs en storskalig kraftsamling för hållbarhet där alla styrmedel som Åland har inom självstyrelsen riktas mot ett och samma mål.

- För att Åland ska bli en attraktiv plats att leva och verka på även för kommande generationer krävs ett starkt och framåtblickande politiskt ledarskap som sätter planetens hälsa och människors välmående i fokus, säger lagtingskandidat Ola Sundberg.
Lagtingskandidat Ola Sundberg intervjuas av Ålands radio.

Comments


bottom of page