top of page

Ålands nya exportsatsning: havsbaserad vindkraft

Kan Åland bli en plats för storskalig havsbaserad vindkraft? Ja, om vi frågar flera stora aktörer inom energiområdet. Idag presenterade utvecklingsminister Alfons Röblom landskapsregeringens visioner om det stora projektet.


Inom ramen för arbetet med den åländska havsplanen har flera områden ritats ut som potentiella platser för havsbaserad vindkraft. Efter att flera tunga aktörer inom energisektorn fått upp ögonen för möjligheten, har landskapsregeringen under året gjort förberedelser för att göra verklighet av planerna. Nu går man ut med satsningen offentligt.

Allt tyder på att havsbaserad vindkraft kan bli ett nytt ekonomiskt ben för Åland. Totalt sett kan den havsbaserade vindkraften omfatta ca 1.000 km2 med 500 turbiner. Av särskilt intresse är energilagring, så kallad power-to-x, med exempelvis vätgasproduktion. Vätgas ses som framtiden inom klimatsmarta transporter och energiproduktion och understöds särskilt inom EU:s kommande återhämtningspaket. Också andra innovationer inom lagringsteknik är på fråga. Projektet Smart Energy Åland har en viktig roll som testplattform i det avseendet.


De stora överföringarna kommer att kräva robusta anslutningar mellan Finland och Sverige. Den nuvarande Sverige-kabelns återstående livslängd är 10-15 år. Vid det norra området skulle det därför finnas goda möjligheter att bygga en ny interconnector-anslutning mellan Finland och Sverige.

– Det här är Ålands nästa exportindustri - ett nytt ekonomiskt ben att stå på som ger arbetstillfällen, åländska underleverantörer, kompetens och investeringar. Det ger framtidstro i våra tider, säger Alfons Röblom.

Satsningen skulle innebära att de åländska målet att försörjas av enbart förnybar elproduktion skulle förverkligas. Samtidigt skulle det bidra till att förverkliga både Finlands och Sveriges klimatmål.

Comments


bottom of page