top of page

Öka tilltron till demokratin!

Politiker är den samhällsgrupp som ålänningarna har minst förtroende för. Drygt 25 % av oss har ganska lite eller mycket lite förtroende för lagtinget. Det visar den färska tillitsstudien av ÅSUB i samarbete med Fredsinstitutet. Samtidigt höjs de årliga lagtingsarvodena från 45 700 € till 58 800 €.Vi kan förstå att ett ökat arvode ska uppmuntra fler att ställa upp i val. Men man har börjat i fel ände. Risken blir istället att man ökar politikerföraktet och sänker drivkrafterna för att förändra samhället.


Ska vi vända trenden och öka tilltron till demokratin behöver vi investera i något annat än högre arvoden för lagtingsledamöter. Vi behöver investera mer i öppenhet och transparens, arrangera fler seminarier och samtal, erbjuda fler forum för politisk idéutveckling och ordna kompetensutveckling. Lagtingsledamöterna skulle på det sättet komma upp till en genomsnittlig veckoarbetstid på 40 h i veckan. Det kommer att öka intresset för att driva samhällsutveckling långt mycket mer!


Vi ställer inte upp i lagtingsvalet för pengarna. Vi ställer upp för att vi vill göra förändring.

Vi är helt övertygade om att en levande demokrati är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Låt oss därför prata om hur vi kan involvera fler i det politiska samtalet!

Comments


bottom of page