top of page

Åland är starkast när vi håller ihop

Vi lever plötsligt med en coronavirus-pandemi och dessutom i ett utlyst undantagstillstånd. Vi befinner oss i en allvarlig global nödsituation. Tack till alla som tar situationen på allvar så att vi kan stoppa spridningen och värna våra medmänniskor som tillhör de mest utsatta riskgrupperna. Tack för värdefulla insatser i sjukvården, i skolor, frivilliga som är beredda att hjälpa till och underlätta och inte lämnar någon ensam.


Uppfinningsrikedom och handlingskraft uppstår och kreativiteten tar sig välkomna uttryck i sociala medier, i tredje sektorn, kommuner och företag. Det gör mig hoppfull. Samarbete och medmänsklighet uppstår naturligt nära fara hotar. Omtänksamhet och närhet känns självklart.

Talesperson Annette Bergbo
Vi vet att Åland är starkast när vi håller ihop. Det lilla samhällets styrka är att vi snabbt kan skräddarsy lösningar baserat på allas kunskap och erfarenhet.

Vi förbereder oss omedelbart för ett värsta tänkbara scenario. Alla är med. Politiker, näringsliv, rederier, skolor, sjukvård, kyrkan, tredje sektorn, polisen – alla. Så också nu!


Snabbt gäller det att skydda människors hälsa, förhindra att folk får vardagen omkullkastad av arbetslöshet och lindra krisens ekonomiska verkningar på ett hårt ansatt näringsliv. Regeringen har rekordsnabbt tagit fram förslag till en tilläggsbudget och för nu fram den till ett samlat lagting där alla partier inser allvaret. Situationen kräver det. Vi har det ansvaret. Det är vår uppgift.


Nu gäller det att främst att se till att sjukvården fungerar, att människor som drabbas särskilt tufft ekonomiskt får det stöd som krävs och att näringslivets motor inte skär ihop.

Nu gäller det att ingen lämnas osedd eller bortglömd.

Tilläggsbudgeten är att betrakta som en akut första hjälp-insats. Lika lite som vi vet hur coronavirusets spridning fortsätter att utveckla sig – lika lite vet vi om tilläggsbudgeten exakt svarar upp till den ständigt förändrade situationen. Men just den akuta insatsen är det som räknas i det första akuta läget. Regeringens löfte är att också i nästa tilläggsbudget använda alla verktyg och stora ekonomiska resurser för att lindra effekterna av pandemin, och fortsätta utvecklingen med Åland.


De stora posterna i tilläggsbudgeten styrs följdriktigt till hälso- och sjukvården, människorna, näringslivet och ett väl tilltaget anslag om 4 miljoner för akuta nödvändiga åtgärder finns till regeringens disposition. Att i nuläge även budgetera stöd till kulturell verksamhet, ungdomsarbete och idrott är särskilt viktigt, en styrka och faktiskt något vi behöver nu mer än någonsin.


När en pandemi plötsligt och utan medföljande bruksanvisning och facit har drabbat oss ockuperar den i hög grad även både tankar och känslor. Det är lätt att glömma bort att det faktiskt finns ett slut. Det finns en punkt dit vi är på väg och där har vi ett fortsatt kompetent näringsliv kvar och människor i tryggt arbete. Ett fungerande samhälle med människor som har fått fortsätta blomstra.


Vågar vi dra några slutsatser innan det ens är slut på pandemins framfart? Kan det inge tröst och mod att tänka lösning, hur kan vi kan rusta oss bättre för att klara nästa pandemi?

Fundera: kan vi bygga ett samhälle med större motståndskraft mot så omfattande ekonomiska skador som nu riskerar att slå till?

Åland är starkast när vi håller ihop. Och det är tillåtet, och kanske även tillrådligt, att in i den mörka oroskänslan låta ljusa strimmor bygga in hopp som stärker både framtidstro och tillit.


Comments


bottom of page