top of page

Annettes festanförande

Åland har med pompa och ståt inlett sitt 100-årsfirande. Under självstyrelsedagen den 9 juni höll lagtinget festplenum. Här kan du läsa Annette Bergbos inlägg som avslutade gruppledarnas festanföranden.

Genom århundraden har människor på Åland tagit hand om sina medmänniskor och den omgivande naturen. Hela tiden med ambitionen att lämna över stafettpinnen till nästa generation i minst lika bra skick som den var när man tog emot den.

Dessa ord inleder “Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland”. En agenda som idag genomsyrar hela den åländska samhällsutvecklingen.


Det första viktiga fröet till denna agenda såddes år 2011. Då bildades gruppen “Omställning Åland” med medlemmar från alla politiska partier för att samla hållbarhetsarbetet under ett och samma tak. På gruppens förslag fattade både landskapsregeringen och lagtinget år 2014 ett, internationellt sett, unikt beslut om att Åland ska bli fullständigt hållbart senast år 2051, enligt en internationell definition.

För att nå dit behövdes en gemensamt överenskommen handlingsplan med både vision och konkreta mål. I arbetet att ta fram denna plan deltog en mängd experter inom vitt skilda områden och många engagerade medborgare och föreningar. Tillsammans bildade de sedan Nätverket Bärkraft.ax.


År 2016 antogs Agendan.


Agendans vision “Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” målar fram en Ålandsbild där människor kan trivas och utvecklas, är sedda och accepterade, känner att de behövs och hör till i generationer framöver.

De fyra hållbarhetsprinciperna anger de vetenskapliga ramarna för vad som är hållbart och inte.

Agendans sju strategiska utvecklingsmål, som beaktar FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030, mäts nu inom förvaltningens alla sektorer, införlivat med nyckeltal. Förverkligandet har gått in i en fas där planering av mål, delmål och åtgärder främst sker i budget och inom ordinarie verksamhet.


Nog har vi all anledning att vara stolta. Landskapsregeringen har - som få regeringar i världen - börjat budgetera utifrån hållbarhetsmål. Det finns även strategier, resurser och statusrapporter för den årliga utvecklingen. För allt målmedvetet “bärkraftsarbete” tilldelades Åland år 2019 EU-kommissionens hållbarhetspris i kategorin samhällen under 300 000 invånare.


Idag har tre av fyra ålänningar kännedom om agendan eller visionen.

Vi kan kalla agendan vårt samhällskontrakt. Den ger oss tydlig riktning och förverkligas genom medborgare som installerar solceller, jordbrukare som anlägger våtmarker, företag som lanserar hållbara innovationer, föreningar som bidrar till gemenskap och politiker som fattar modiga beslut.

Med stafettpinnen i hand, överräckt av tidigare generationer som enligt naturens villkor skapade grunden till vår välfärd, håller vi siktet fastskruvat in i framtiden.


Om det första Ålandsexemplet var en fredlig konfliktlösning, är det andra Ålandsexemplet en lösning på hållbarhetsutmaningarna. Just nu ska ett litet samhälle på 30 000 egensinniga invånare visa världen att det går att ställa om till ett helt hållbart samhälle över en generation.


Ärade talman, lantråd, excellenser, mina damer och herrar, ålänningar och kära vänner.

Vi ledamöter, och våra partier, önskar nu er alla många trevliga tillfällen att tillsammans fortsätta firandet av 100-årsjubileumet vilket pågår ända fram till självstyrelsedagen den 9 juni 2022. Låt oss ta tillfället i akt och blicka framåt - mot 100 år - präglade av kärleken till våra medmänniskor och den planet vi alla bor på.


Comentários


bottom of page