top of page

Bolagisera havsområdena!

Hur ska ålänningarna få ta del av överskottet från den kommande havsbaserade vindkraften på åländska vatten? Hållbart Initiativ lanserade idag i en debattartikel sitt förslag om att bolagisera äganderätten av havsområdena.


Det är ålänningarnas allmänna havsområden som nu är aktuella för storskalig havsbaserad vindkraft. Områdena är nyckeln till satsningarna - utan områdena blir det ingen vindkraft.


Hållbart Initiativ föreslår att rättigheterna till havsområdena bolagiseras, och att alla ålänningar får ta del av överskottet.

En viktig fråga när det gäller storskalig havsbaserad vindkraft på åländska vatten är hur det ekonomiska överskottet ska komma ålänningarna till godo. En annan fråga är hur Åland ska lyckas behålla kontrollen över de gemensamma naturresurserna i detta historiskt stora projekt.


Hållbart Initiativ vill därför lyfta idén att skapa ett samhällsägt bolag som skulle ha i uppdrag att bevaka ålänningarnas grundläggande insats i vindkraftssatsningen - nämligen havsområdena. Havsområdena är vår gemensamma investering. Vårt gemensamt ägda bolag skulle drivas som en professionell organisation, med en styrelse med kompetenta representanter från näringsliv och andra delar av samhället. Bolagets uppgift skulle vara att hantera rättigheterna till våra gemensamma havsområden. Bolaget skulle inte ta några direkta risker. Den stora affärsmässiga risken att bygga och drifta den havsbaserade vindkraften skulle tas av vindkraftsaktörer som satsar på att bygga förnybar åländsk energi till försäljning.


Det åländska bolaget skulle erhålla de överenskomna arrendesummorna och avgifterna. Pengarna skulle användas till betydande investeringar som Åland väl behöver, t.ex. inom skärgårdstrafiken. I och med att alla ålänningar skulle äga en del i detta bolag, skulle en årlig utbetalning ske: en ålänningarnas vindkraftspeng. Det skulle innebära ett årligen återkommande ekonomiskt tillskott till de åländska hushållen, vilket naturligtvis är bra också för det lokala näringslivet.

Foto: Ian Falck

En viktig uppgift för det åländska bolaget skulle vara att i avtal bestämma vad som händer den dagen ett vindkraftverk ska plockas ner. Det behövs tydliga garantier för att inga övergivna så kallade “vindkraftsskelett” lämnas vind för våg i den åländska naturen.


Storskalig havsbaserad vindkraft på åländska vatten har potential att bli ett nytt ekonomiskt ben för det åländska samhället att stå på. Alla ålänningar berörs - oberoende av vilken bransch man jobbar i eller i vilken kommun man bor. Därför är det viktigt att ålänningarna gemensamt känner ett ägarskap i och ansvar för hur satsningen fortskrider. För hela Ålands bästa.

Hållbart Initiativ anser att en bolagisering av havsområdena kunde vara ett bra sätt att garantera ålänningarna en direkt ekonomisk förmån från den havsbaserade vindkraften - vid sidan av de stora samhälleliga vinsterna. En ekonomisk förmån som förhoppningsvis innebär att ålänningarna känner ett aktivt ägarskap i denna historiska satsning. Vinsten kommer hela samhället till godo, och vi tjänar dessa pengar utan att ta egentliga risker.

Och - viktigast av allt - vi säljer inte ut våra åländska naturresurser. Vi ser bara till att ta bra betalt av andra att bruka dem.


Hållbart Initiativ

Comments


bottom of page