top of page

De första kandidaterna ut!HI ställer upp i höstens val, rustade med energi och iver. Vi är ett självklart val för ett hållbart Åland och vi är redo att än en gång axla ansvaret.


Idag blev det klart vilka som blir de första kandidaterna att ställa upp! Guy Björkqvist ställer upp i lagtingsvalet, Pia Widén i stadsfullmäktigevalet i Mariehamn och Robert Laaksonen i både lagtings- och stadsfullmäktigevalet som kandidater för Hållbart Initiativ. Klara från tidigare är talespersonerna Alfons Röblom, Mariehamn, och Erica Scott, Lemland.


På dagens presskonferens tog kandidaterna upp de hjärtefrågor som de kommer att driva i valet.


Guy Björkqvist är en etablerad jurist som ställer upp i valet då han som morfar insåg vikten av att bevara natur och resurser för kommande generationer. Huvudfrågorna är klimat, miljö och människors välmående, som enligt Guy ofta får stå tillbaka när andra frågor kniper deras plats. Vindkraften samt Östersjöns välmående är exempel på klimatfrågor som han lyfter upp. Vindkraften har enligt Guy en möjlighet att bidra lika mycket till den åländska utvecklingen och samhället som sjöfarten och politiken måste ta itu med utsläppen i Östersjön. Understöd för anhörigvård är en fråga som Guy nämner vad gäller äldreomsorgen, som är en människonära fråga han vill driva.

- Jag vill inte testamentera en massa klimatproblem för mina barn och barnbarn. Politikens roll är att sätta långsiktiga och tydliga ramar som samhället kan anpassa sig efter och politiker måste kunna ta tunga beslut när frågor ställs mot varandra. På en död planet finns inga jobb, säger Guy.

Pia Widén är ett bekant ansikte sedan riksdagsvalet och hon ställer i höst upp i kommunalvalet i Mariehamn. Pia menar att ekonomin och de beslut som tas av politiker ska hållas inom de ekologiska ramarna. Det är trots allt bara några mandatperioder kvar tills vi bör uppnå de globala hållbarhetsmålen. Hon tar upp frågan om kollektivtrafiken som en jämställdhets- och jämlikhetsfråga och som en viktig fråga i kommunalvalet.

- Det behöver finnas kollektivtrafik på de tider när unga rör sig. Förbindelserna är viktiga för att möjliggöra fritidsaktiviteter och kulturengagemang, säger Pia.

Robert Laaksonen vill i valet driva frågor som berör energi och ungas välmående. Energifrågan är för honom intressant då han som arbetsledare har insikt vad gäller energin i idrottshallarna inom Mariehamns stad. En annan fråga som är viktig för Robert är vattenfrågan och att säkerställa tillgången på dricksvatten. Idrott och sport är för honom ett stort intresse.

- Det är viktigt att möjliggöra för motionsmöjligheter i samhället. Idrotten är ett område där barn och unga kan hitta en plats, säger Robert.

Talespersonerna Erica och Alfons lyfter i samband med lanseringen upp att ett internt arbete pågår inom med att ta fram en partivision och ett valmanifest för Hållbart Initiativ. Partivisionen ska ligga som grund för Hållbart Initiativs politik överlag, medan valmanifestet kommer att presentera de konkreta valfrågor som Hållbart Initiativ vill lyfta i höstens val. Några av de som nu är i farten med att arbeta med valmanifestet är kandidaterna. Valmanifestet kommer att lanseras efter sommaren. I lagtingsvalet siktar vi på att ha minst 30 kandidater på en jämställd lista och intresserade kan höra av sig.
Comentários


bottom of page