top of page

Efterlängtat stöd för elbilsladdare

Åland har under flera år saknat stöd riktat till privatpersoner för att påskynda övergången från fossilbilar till elbilar. Nu blir det ändring på det. Allt tyder på att 2021 blir ett år för elbilsomställningen.


Inom Hållbart initiativ har vi länge jobbat för att göra det möjligt för ålänningarna att bidra till klimatomställningen. I veckan tog landskapsregeringen ett ytterligare steg i den riktningen. Nu är vi stolta och glada att den 21 januari fått igenom ett stöd för anskaffning av elbilsladdare som gäller även för egnahemshus. Stödet gäller retroaktivt fr.o.m 1.1.2021. Stödet uppgår till 50% eller högst 1.000€. Intresserade personer kan läsa mera om stöden på landskapsregeringens hemsida.

Vi behöver inte vänta mer. Åland har nu likt Sverige och Finland samt många andra länder utökat stöd som påskyndar och underlättar så att fler kan vara en del av elektrifieringen av fordonsflottan.

Stödet för anskaffning av elbilsladdare är ett initiativ i raden av åtgärder för att vi ska nå målen vi satt upp till 2030 och 2051. Ålands energi- och klimatstrategi till år 2030 säger bland annat att det ska finnas 4.000 elbilar på Åland 2030. Stödet för anskaffning av elbilsladdare kompletterar stöden för installation av solceller samt skrotningspremie för oljepanna som alla är frågor som ligger på utvecklingsminister Alfons Röbloms bord. I en omställning av energiförbrukning är det centralt att se över hur vi kan skapa olika synergieffekter som stöder varandra. Dessa olika åtgärder skapar just sådana effekter som främjar en systemomställning

– Att stöda installation av elbilsladdare i ålänningarnas hem är ett konkret och viktigt steg på vägen för att elektrifiera våra transporter och minska utsläppen. Nu sänker vi tröskeln ytterligare för personer som funderar på att köpa en elbil, säger Alfons Röblom.

Stöd för elbilsladdare minskar riskerna med elbilar

Stödet för elbilsladdare bidrar till att sänka den totala anskaffningskostnaden för en elbil. Det möjliggör nu också att alltfler, även med lägre inkomst, vågar ta steget. Genom att stödet ges specifikt för elbilsladdaren så ökar även säkerheten vid laddning. Även om det starkt rekommenderas att alla som laddar sin elbil hemma ska ha en elbilsladdare så finns det ändå personer som laddat i ett vanligt hushållsuttag. Stödet gör att det nu inte finns några argument för elbilsägare att inte installera en laddare och på så sätt minimera riskerna med laddning. En installation av en elbilsladdare höjer också värdet på fastigheten.

Hållbart initiativs talesperson Annette Bergbo visar sin elbilsladdare med ett stort elbilsleende.

Hållbart Initiativs talesperson och lagtingsledamot Annette Bergbo har haft elbil och laddare sedan 2019. Hennes bil har en räckvidd på 320 km och den räcker mer än väl till för den dagliga pendlingen Ulversö – Mariehamn (t&r 114 km). Annette är en sk. early adopter (tidig brukare) och kommer inte att ha möjlighet att retroaktivt söka stödet.

- Jag gläds åt att många fler nu med utvecklade stödmöjligheter kommer att inspireras och börja köra fossilfritt, säger Annette Bergbo.

Inköpskostnad och totalkostnaden för ägande

En elbil har länge varit betydligt dyrare i inköp än en fossilbil. Priset på en elbil har vanligtvis legat på 40.000€ och uppåt. En ny fossilbil kan man köpa för ca 20.000€. Detta har gjort att elbilen inte varit ett alternativ för många personer som annars skulle köpt en elbil. Vi kan se att detta nu snabbt håller på att ändras. Det finns nämligen flera aspekter som talar för en snabbare omställning av fordonsflottan:


  • Prislappsparitet, dvs en elbil kostar lika mycket att köpa som en fossilbil Under 2021 kommer flera biltillverkare att introducera elbilar som kostar kring 20.000€ (Volkswagen E-up, SEAT Mii och Dacia Spring). Dessa bilar har en räckvidd på 200+ km och lämpar sig utmärkt på Åland där avstånden är korta. Även om dessa modeller är något mindre än motsvarande fossilbilar ger det ålänningarna möjlighet att köpa en elektrisk pendlarbil för samma kostnad som en fossilbil.

  • Totalkostnaden för ägande, dvs hur mycket det sammanlagt kostar att äga en bil När man köper en bil tittar man oftast bara på prislappen och tänker inte så mycket på de övriga kostnaderna som uppstår under hela bilens livslängd. En åländsk bil rullar ca 13.000 km per år under sin 20-åriga livslängd. Kör man en fossilbil kostar detta i runda slängar 31.000€ jämfört med 4.500€ om man kör elbil. Du sparar alltså 26.500€ eller 1.325€/år på bränslekostnaderna när du kör elbil.


Alltefter att utbudet av elbilar blir större och allt flera börjar beakta totalkostnaderna istället för prislappen kommer intresset för elbilar att öka och på sikt kan alla offentliga stöd tas bort. Att marknaden för elbilar och laddhybrider nu växer leder också till att andrahandsmarknaden ökar, vilket gör bilarna alltmer tillgängliga för fler ålänningar. Redan nu finns begagnade eldrivna bilar ute på marknaden.


Nu är vi i alla fall en bra bit på väg med att påskynda omställningen av den åländska fordonsflottan. Hållbart initiativ kommer att fortsätta driva på utvecklingen med utökade stödmöjligheter för elektrifiering av fordonsflottan.


Inom Hållbart Initiativ genomsyras vår politik av vår vision för ett hållbart samhälle och vi påminner om att - om du klarar dig utan bil – så är det givetvis det allra hållbaraste.


Läs mera om initiativet:

Comments


bottom of page