top of page

Ekocidförslag går vidare

Förslaget om att införa ekocid som internationellt brott går vidare i Nordiska rådet. Detta beslutade hållbarhetsutskottet igår vid sitt sammanträde.


I takt med att de globala miljöproblemen ökar, förespråkar nu allt fler världsledare en starkare internationell lagstiftning mot storskalig miljöförstöring – s.k. ekocid. Idag är det inte möjligt att åtala för ekocid i den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag.


Efter att flera internationella aktörer såsom EU-parlamentet och Interparlamentariska Unionen detta år ställt sig bakom erkännandet av ekocid har större fokus lagts på hur ekocid ska tolkas. En panel av högt kvalificerade experter, som samlats av Stop Ecocide Foundation publicerade i somras en internationell definition av ekocid.


I början av året anslöt sig Simon Holmström (HI) till Ekocid-alliansen, som består av parlamentariker världen över. I syfte att få Norden att enas kring behovet av ekocid inlämnade han tillsammans med de svenska gröna parlamentarikerna Rebecka Le Moine och Janine Alm Ericson under våren ett medlemsförslag till Nordiska rådet. Förslaget kan läsas här.


Under Nordiska rådets septembersession behandlade Utskottet för ett Hållbart Norden förslaget. Man hörde den namnkunniga italienska professorn Fausto Pocar som tjänstgör som ad hoc-domare i den internationella domstolen i Haag. Han har i uppgift att ta fram en juridisk ekociddefinition för EU på uppdrag av European Law Institute som kan komma att bli ett nytt EU-direktiv.

Fausto Pocar hörs i Nordiska rådets hållbarhetsutskott.

Pocar uppmanade de nordiska länderna att inte bara arbeta för ekocid internationellt utan också införa förstärkt lagstiftning mot miljökriminalitet. Det här skulle i så fall gå längre än den definition som framlagts av Stop Ecocide Foundation.

Rebecka Le Moine, en av initiativtagarna, gläds för resultatet under mötet:

- Det var en värdefull dragning av Fausto Pocar om hur ekocidlagstiftningen skulle kunna fungera men också vad den kan ha för begränsningar. Nu går vi vidare med ett kunskapshöjande seminarium om hur vi kan kriminalisera storskaliga miljöbrott!

Hållbarhetsutskottet bestämde sig nämligen för att fortsätta behandla frågan genom ett seminarium med inbjudna gäster från bland annat EU-parlamentet, Stop Ecocide Foundation och Nordiska ungdomsnätverket för biodiversitet.

- Det är positivt att det nordiska samarbetet ser med intresse på ekocid och vill föra bredare diskussioner med flera aktörer. Det ger status till frågan och mod att driva frågan internationellt, avslutar Simon Holmström.

Frågan berörs också på Nordiska rådets hemsida.

Comentarios


bottom of page