top of page

En överlevnadsfråga

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 % på bara ett halvt sekel. Internationella forskare säger att vi nu är inne i ”det sjätte massutdöendet” och att klimatförändringen kommer att förvärra situationen. Artförlusten pågår också i Finland enligt en färsk bedömning från naturresursinstitutet och miljöcentralen. Även på Åland har antalet arter och biotoper som rödlistats ökat.


Ytterst är förlusten av biologisk mångfald ett hot mot de gratistjänster naturen erbjuder oss. Det handlar om tillgången till frisk luft, rent vatten samt bördig jord och pollinering för våra livsmedel. Därför måste vi alla genast vidta åtgärder - på alla plan.


Ålands utvecklings- och hållbarhetsagendas fjärde mål om ett ekosystem i balans senast 2030 är ambitiöst. I somras fastställdes färdplaner för att uppnå alla strategiska utvecklingsmål där det framgick att det krävs särskilda åtgärder för att vi ska nå målet. Vi menar att frågan måste få ett större utrymme i den politiska debatten.

Ett av de effektivaste sätten att stärka den biologiska mångfalden är att skydda mer natur. Arbetet har länge varit eftersatt men fått ny glöd efter fredningen av Stornäset och det stora naturintresse som pandemin fört med sig.

Hållbart initiativs avsikt är att fortsätta öka andelen skyddad natur - både till land och till havs. Samtidigt vill vi starta uppdateringen av naturvårdslagstiftningen för att öka art- och biotopskyddet.

För oss är det också självklart att de markområden som det offentliga äger ska användas för att gynna artrikedomen såsom vägrenar, lekplatser eller lärmiljöer. Att skapa gröna strukturer i den gemensamma planeringen är helt avgörande för arternas spridningsvägar. Frågan lyfts nu i höst i Lemland, Hammarland och Mariehamn. Dessutom är det viktigt att alla bespisningar i högre grad köper in lokala, hållbara produkter som håller betesmarkerna och ängarna öppna.


Bevarandet av biologisk mångfald kräver samtidigt ett lokalt engagemang. Allt fler låter sina gräsmattor växa fritt, spikar upp insektshotell, bygger våtmarker och snickrar ådtak. Dessutom ser vi en uppgång i köp av hållbara produkter utan palmolja, halvfabrikat eller skadliga kemikalier. Men för att uppmuntra fler att göra gott för naturen behöver de ekonomiska incitamenten öka. I uppdateringen av de nya EU-programmen kommer det därmed att vara helt avgörande att styra stöden till åtgärder som främjar en hållbar omställning.

Biologisk mångfald är inte längre en side business i politiken - det är en överlevnadsfråga.

Det fantastiska är att vi genom att återskapa liv samtidigt kan tjäna pengar på det. Den ekonomiska omstarten måste helt enkelt gå hand i hand med den planetära återhämtningen.


Hållbart initiativ

Lagtingsgruppen

HI Mariehamn

HI Lemland

HI HammarlandComments


bottom of page