top of page

En maxad grön lista för riksdagsvalet

Idag blev det offentligt! Hållbart Initiativ presenterar en egen, grön lista till riksdagsvalet den 2 april. Den består av fyra starka kandidater som vill göra allt för att stå upp för Åland och driva på hållbarhetsarbetet i hela landet.


I riksdagen i Helsingfors fattas många beslut som rör vår vardag också på Åland - i allt från lagstiftning och utrikespolitik till budget och skatter. Det som händer i Finland påverkar oss på Åland.

Erica Scott
- Riksdagsvalet ger en verklig möjlighet att göra skillnad för de åländska frågorna och för hållbarhetsfrågorna. Hållbart Initiativ ska som tidigare ta chansen och göra allt för att pröva den möjligheten, säger talesperson Erica Scott.

Som Ålands riksdagsledamot har man goda möjligheter att göra avgörande insatser för Åland och Finland. Trots att man “bara” är en av 200 finns goda möjligheter att göra avtryck och intryck i såväl de strategiska besluten som i dagspolitiken. Framför allt görs detta genom den riksdagsgrupp den åländska ledamoten väljer att ingå i. Som första parti någonsin har Hållbart Initiativ sagt att om partiet vinner valet, kommer ledamoten att ingå i den gröna riksdagsgruppen. Som medlem i Europeiska gröna partiet och med goda kontakter till vårt systerparti De Gröna har detta varit en självklarhet. Det förhindrar givetvis inte det att alltid kunna samarbeta med samtliga partier för Ålands bästa.

Alfons Röblom
- Vi vet också att de gröna företrädarna i Finland lyssnar till Åland och verkar för Åland när det väl gäller - inte minst utrikesminister Pekka Haavisto. Vi är övertygade om att de åländska frågorna drivs bäst genom ett parti som värnar demokratin och svenskans ställning, minoriteters rättigheter och folkrättens stärkande i en omtumlande tid, säger talesperson Alfons Röblom.
- Vi värdesätter samarbetet med Hållbart Initiativ och önskar dem all lycka till i valet. Den kommande riksdagsperioden innehåller många avgörande framtidsfrågor och det är viktigt att den gröna rösten blir så stark som möjligt, hälsar Maria Ohisalo, Finlands miljö- och klimatminister och ordförande för De gröna.
Inlägg på De Grönas Facebook där de välkomnade Hållbart Initiativ med i kampanjen - på Åland!

Idag lanserade Hållbart Initiativ sin gröna lista på fyra kandidater - det är så många man får ställa upp. På listan finns kandidaterna Alfons Röblom, Erica Scott, Pia Widén och Simon Holmström.

Pia Widén.

Pia Widén är en nykomling i partiet. Hon är en nyålänning inflyttad från Helsingfors som bor både i Mariehamn och på Föglö, och arbetar just nu som doktorand vid Helsingfors universitet. Hennes samhällsengagemang har funnits länge och har tagit sig uttryck på många olika sätt.

- Att nu ta steget ut i partipolitiken känns helt rätt för mig, och då var Hållbart Initiativ det självklara valet. Jag vill arbeta i ett parti vars utgångspunkt är de miljö- och klimatfrågor som vår generation ansvarar för att lösa. Det borde vara basen för all annan politik, säger Pia.

Den åländska gröna listan i riksdagsvalet kommer att lansera sitt valmanifest under kommande vecka. Redan nu kan kandidaterna avslöja några av sina gemensamma hjärtefrågor i kampanjen.

Simon Holmström
- Finland står inför två vägval, antingen att strama åt kraftigt eller satsa på framtiden. Vi har inte råd med det första. Jag vill se ett målmedvetet arbete på alla nivåer för ett samhälle som tar hand om barns och ungas välbefinnande, satsar på utbildning, värnar om naturen och bär sitt ansvar för att bekämpa klimatkrisen. Ett Finland som hugger tag i hållbarhetsarbetet hjälper Åland att göra detsamma, säger lagtingsledamot Simon Holmström.


Comments


bottom of page