top of page

Erica Scott ny talesperson

Hållbart initiativ samlades den 21 november på Röda Korsgården för val av ny talesperson. Partiet godkände enhälligt rekryteringsrådets förslag Erica Scott.

Bakgrunden till medlemsmötet var att partiet inrättat en ny organisationsstruktur där den ena talespersonen ska finnas inom dagspolitiken och den andra utanför. Annette Bergbo tillkännagav sedan att hon gärna stiger åt sidan för att uppfylla den målsättningen.


Efter en nomineringsprocess och urvalsprocess lät partiets rekryteringsråd under hösten meddela att Erica Scott föreslås som ny talesperson. Erica Scott har varit aktiv i partiet sedan dess bildande och är för närvarande ordförande i partiets politikråd. Hon är dessutom partiets representant i ÅHS styrelse och i Lemlands byggnads- och miljönämnd.

- Erica har en stor kunskap och erfarenhet av strategisk hållbar utveckling och har varit aktiv sedan starten i det åländska bärkraftsarbetet. I partiet är hon en omtyckt ledare med kraft att inspirera och bygga en laganda. Hon är en lyssnande debattör med starka gröna värderingar. Rekryteringsrådet är övertygat om att Erica tillsammans med Alfons Röblom kommer att göra vår politik angelägen för nya medlemmar och väljare, säger Gard Larpes, rekryteringsrådets ordförande.

Under medlemsmötet valdes alltså Erica Scott enhälligt till talesperson jämte Alfons Röblom.

- Jag är stolt och glad över det Hållbart Initiativ står för, och hur partiet arbetar. Jag känner mig väldigt hedrad över förtroendet medlemmarna gett mig, säger Erica Scott.

Alfons Röblom välkomnar Erica.

- Erica har varit med intensivt i vårt arbete ända från början. Jag ser väldigt mycket fram emot att fortsätta samarbeta med henne, vi kompletterar varandra väl.
- Jag vill dessutom passa på att tack Annette Bergbo för hennes insats under partiets första år där HI tagit sin form, vuxit och funnit sin plats i politiken, avslutar Alfons Röblom.

Under medlemsmötet valdes Sofie Roxbäck till vice talesperson. Sedan tidigare är Ola Sundberg vald till partiets vice talesperson.

Comments


bottom of page