top of page

Ett modernt sätt att transportera sig

Hållbart initiativ lanserar en satsning på ett modernt resebokningssystem för att minska den klimatbelastande privatbilismen. Det ska vara enkelt, klimatsmart, billigt och roligt att ta sig från en plats till en annan på Åland. Samtidigt lanserades två nya kandidater. Nu drar vi igång valkampanjen på allvar.


Resebokningssystemet, som ska finnas på webben och som app, ska innehålla alla transportmöjligheter på Åland. Målet är ett enkelt bokningssystem för bussar, taxi, skärgårdsfärjor, bilpooler, elcyklar, privata småbåtar och för samåkning. Det skulle göra det enklare att planera sin resa och välja miljövänliga resealternativ. (Läs mer längre ner.)


Hållbart initiativs nya kandidater är de 18-åriga Jomalaborna Linus Höglund och Frida Nordlund. De nya kandidaterna vill vara ungas röst för miljö- och klimatfrågorna. Frida och Linus ansluter sig till kandidaterna Annette Bergbo, Simon Holmström, Susanne Vävare, Joel Lindholm och Alfons Röblom med det gemensamma målet att snabba på omställningen till ett hållbart Åland.

- Åland har en enorm potential att bli hållbart och det är mer än dags att vi tar vara på våra möjligheter. Vi kan stå som förebild för andra samhällen, säger Frida Nordlund.
- Jag vill arbeta för ett Åland som står i spetsen för hållbarhetsarbetet. Ett Åland där människors välfärd inte sker på bekostnad av framtida generationers, säger Linus Höglund.

Resebokningssystemet


Omkring 20 % av de åländska utsläppen av växthusgaser kommer idag från vägtrafiken, enligt Ålands energi- och klimatstrategi. Utsläppen har inte minskat de senaste 20 åren, vilket beror på en fortsatt hög, fossildriven privatbilism. Behovet av att tillgodose bekvämlighet, frihet och klimatnytta är därmed uppenbart.


En utökad kollektivtrafik kan till viss del minska privatbilismen, men det behöver också kombineras med fler samåkningsmöjligheter och smidighet i reseplanering. Därför lanserar Hållbart initiativ ett förslag om att ta fram ett modernt resebokningssystem, som ett led i löftet kring smarta transporter. Man kan se det som en hemsida eller app där alla transportmöjligheter på Åland finns samlade på ett och samma ställe. Glöm att kombinera alla turlistor på olika hemsidor!


Resesystemet skulle inkludera följande transportsätt:

  • Bussar

  • Taxi

  • Skärgårdsfärjor

  • Bilpooler

  • Båtar

  • (El)cyklar

  • Samåkning

Så vill du åka till Brändö från Mariehamn föreslår alltså bokningssystemet hur du ska resa med delsträckor och eventuell trafikinformation (kallas av vissa för reserobot). Det ska gå att betala resan i systemet och visa biljett till de olika transportmedlen.


Bokningssystemet ska alltså även möjliggöra att privatpersoner registrerar de resor de tänker genomföra, så att andra personer med transportbehov på sträckan kan samåka mot en betalning i systemet. Samåkningslösningen är inget nytt, utan finns och utvecklas redan på flera ställen i världen. Ett exempel hur en sådan funktion skulle kunna fungera är Go More.


Hållbart Initiativ föreslår att landskapsregeringen ska vara ansvarig för att upphandla systemet. EU-medel kan med fördel delfinansiera systemet.


Som en vidare åtgärd välkomnar partiet också en diskussion om att omformulera det åländska reseavdraget. Resurserna skulle på sikt användas för att premiera de som använder samåkningstjänsterna i resesystemet.

- En ökad digitalisering inom persontransporterna öppnar också upp nya möjligheter inom turismen. Idén är ju att småbåtsägare ska kunna ta del av appen och på det sättet erbjuda turister sjöresor runt omkring på Åland, säger Alfons Röblom.

Att implementera systemet skulle också kräva förändringar i nuvarande lagstiftning. Landskapsregeringens lagförslag kring kollektivtrafiktjänster är i sin föreslagna form inte tillräckligt för att möta behovet av ökad samåkning. Det vill Hållbart initiativ förändra i lagtinget.

Comments


bottom of page