top of page

För en giftfri vardag

Vi kan självklart skylla på att vi inte visste. Vi visste inte att barn som lekte med vissa mjuka plastprodukter fått kemikalier i sig. Vi visste inte att kläder läckte gifter. Att byggdammet var skadligt. Eller flamskyddsmedlet på soffan. Eller det vi smetade på våra kroppar i hopp om att motverka åldrande. Eller varför inte de besprutade grönsakerna.


Nu vet vi mer. Vi vet att över 100 000 kemiska ämnen i kläder, leksaker, hygienprodukter, elektronik, möbler byggmaterial etc används idag. Vi vet att 15-20 procent av alla kontrollerade leksaker och barnvårdsartiklar har för höga halter av giftiga ämnen och att barn är den känsligaste gruppen. Vi vet att vår enorma spridning av kemikalier, stimulerad av dagens överkonsumtion, är en av de största riskerna för biologisk mångfald. Vi vet att forskningen ännu inte exakt hur blandningen av kemikalier - denna cocktail effekt - påverkar oss. Eller för den delen vår planet.

Det oaktat sprider vi kemikalier i en snabb takt. Det kommer att bli dyrt att sanera vår planet från förgiftning. Förresten, det är redan dyrt. Redan nu görs pollinering för hand inom jordbruket i flera delar av världen där gifterna skapat svåra förhållanden för den naturliga pollineringen. Lakvatten från stora avfallsberg minskar grundvattenkvaliteten i Indien, orsakad av vår teknikkonsumtion. Det kommer också kosta att bota och lindra folksjukdomarna som ökar av den cocktail av gifter som finns i vårt blod.


Åland klarar inte av att fasa ut de skadliga kemikalierna på egen hand.

Arbetet med att testa och förbjuda kemikalier är en EU-angelägenhet. År 2006 kom REACH på plats - den första rättsakt i världen som la en ribba för vad som får tillverkas och säljas. Ett av kraven är att importörer och tillverkare ska rapportera in vilka ämnen de använder och saluför. Och länder ska övervaka de företag som pysslar med de kemikalier som listats som farliga.


Åland ligger efter i det arbetet. Vi är helt enkelt för små för att ha övervakande kompetens för ett så stort rättsområde. Det är därför välkommet att Åland och Finland är på gång att komma överens om samarbetet i den övervakningen.


Det betyder inte att vi ska luta oss tillbaka när det här är klubbat. För inte ens EU hinner med utvecklingen inom kemikalieområdet. Nya kemiska substanser utvecklas eller byts namn på för att de gamla blivit satta under prövning eller blivit förbjudna.


Hållbarhetsprinciperna i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda ger en tydlig vägledning i hur vi kan arbeta med kemikaliefrågan när lagstiftning inte räcker hela vägen. För vi vet, att ska Åland bli ett helt hållbart samhälle 2051 måste vi sluta det systematiska spridandet av skadliga ämnen som ackumuleras i människor och naturen. Att uppnå en cirkulär ekonomi utan att cirkulera gifter är utmanande.


Åland har inget aktivt och strategiskt arbete för att minimera gifterna från vår vardag.

När vissa pratar om cirkulär ekonomi låter det snarare om att bara använda avfallet på nytt. Jag är ledsen, det kommer inte att gå. Gifterna måste inte bara sluta spridas, det som redan spritts måste bort.

Menar vi allvar med visionen om ett bärkraftigt samhälle är det dags för ett mycket mer aktivt arbete för att Åland ska bli giftfritt. Vi ska använda alla politiska styrmedel för att fasa ut de skadliga ämnena. Det handlar bland annat om att:

  • Ställa tuffare krav vid upphandlingar

  • Sprida mer information om hur vi kan leva en giftfri vardag

  • Samordna initiativ för ett giftfritt näringsliv

  • Arbeta strategiskt för en hållbar byggsektor

  • Styra reglerna i EU-strukturprogram så att vi inte längre finansierar spridande av gifter på våra åkrar

  • Göra platser där barn ofta vistas, såsom förskolor och skolor, giftfria.

Det offentliga har ett ansvar att styra mot ett giftfritt Åland. Men inte heller det räcker. Konsumenterna ska ta sitt ansvar. Företagen kommer att behöva gå före.


När du använder din mobil, tar på dig dina kläder eller sätter dina barn i dagis ska du inte behöva oroa dig för farliga kemikalier. Arbetet för en giftfri vardag är en självklarhet. Låt oss göra allt i vår makt att skapa den självklarheten.


Simon Holmström

Lagtingsledamot

Comments


bottom of page