top of page

Hållbarhet är politik för framtiden

Åland behöver en politik som tar omställningen till ett hållbart samhälle på allvar. En politik som ser chanserna där andra ser problemen och vill fortsätta som förut. Hållbarhet är inte ett modeord, inte en ”miljöfråga” – det är framtidens politik. En politik som får folk att må bättre, skapar arbetstillfällen och som sätter Åland i vågens framkant i stället för att lämna oss plaskandes i omställningens kölvatten.


Vad har pengar i sig för värde om vi i jakten på vinster bränner upp planeten och bränner ut människor? Vi har bara en planet, och all mänsklig verksamhet måste rymmas inom gränserna för vad planeten tål. Så enkelt är det. Alla människor vill må bra. Många vill slippa konsumtionshets och pengastress. Pengar ska inte vara ett mål i sig, utan ett medel för att bygga ett välmående socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

"Vad har pengar i sig för värde om vi i jakten på vinster bränner upp planeten och bränner ut människor?"

Det åländska ekologiska fotavtrycket är idag alldeles för stort. Vi måste ta ansvar för det och snabba på omställningen av Åland. Det kan vara en spännande och givande resa. När vi tillsammans styr mot hållbarhet - i landskapet, kommuner, företag och föreningar - är den offentliga ekonomin ett av våra viktigaste styrmedel. Hållbart initiativ för fram 10 konkreta förslag:

  1. Den offentliga sektorn ska vara ett föredöme i sin konsumtion. När Åland bygger nytt ska det göras i åländskt miljömärkt trä. När barnen äter i skolorna ska maten i största mån vara ekologisk och närodlad. Det här stimulerar också den lokala ekonomin.

  2. Den åländska pensionsfonden har ett värde på 450 miljoner euro. Vi menar att fonden omgående ska ställa upp strikta hållbarhetskriterier. Åländska pensionspengar ska växa på ett hållbart sätt.

  3. Vi måste motverka slit- och slänget. Vi vill undersöka möjligheterna att göra avdrag i beskattningen för personer som väljer att reparera i stället för att köpa nytt. På det sättet stärker vi också möjligheterna för duktiga reparatörer och hantverkare.

  4. Vi föreslår en hållbarhetsavgift, om exempelvis 1 euro per passagerare, på de färjor som anlöper Åland oavsett om passagerarna går iland eller ej. Pengarna ska oavkortat gå till en fond som stöder rederiernas och landturismens omställningsarbete.

  5. Landskapsregeringens näringslivsstöd ska enbart beviljas de som förklarar hur deras verksamheter inom en snar framtid ska rymmas inom hållbarhetsprinciperna. Detsamma gäller de investeringar som görs av offentligt ägda företag.

  6. Landskapsandelarna ska starkare kopplas till kommunernas hållbarhetsarbete. Det premierar kommuner som har en hållbarhetsplan och når framgångar med sitt hållbarhetsarbete.

  7. PAF-medlen är viktiga för civilsamhället, som också driver på omställningsarbetet. Vi vill införa starkare hållbarhetskriterier på investeringar som finansieras av PAF-medel så att de bara används till helt hållbara verksamheter.

  8. Det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet (LBU) tas fram som bäst. Vi ska nå en åländsk lösning som innebär mer pengar till ekologisk klimatsmart odling, fler naturbeten och differentiering av grödor.

  9. Snart fyller Ålands självstyrelse 100 år. Vi föreslår att Åland i samband med det startar en storskalig medelinsamling till en ny stiftelse, där landskapsregeringen kommer in med motfinansiering. Stiftelsens avkastning ska användas för särskilt innovativa projekt som gynnar hållbara beteendeförändringar.

  10. Åland är ett perfekt samhälle att pröva nya lösningar på. Därför är vi glada för att Åland blivit ett testområde för smarta elnät och förnybar energi. Vi vill fortsätta satsa på det tillsammans med näringslivet.

Åland har alla förutsättningar för att öka takten på hållbarhetsarbetet. Hållbart initiativ kommer att driva en stark hållbarhetsagenda i lagtinget, oberoende av vilken regering som bildas efter valet. Det är dags nu!Comentários


bottom of page