top of page

Vi kräver åtgärder för utebliven e-röstning

Att e-röstning inte kommer att genomföras påverkar 1 492 personer av de röstberättigade. Därmed riskeras alla röstberättigades enligt självstyrelselagen lika rätt att delta i allmänna val. Hållbart initiativ öppnar idag upp för möjligheten att valet skjuts fram.


Landskapsregeringen meddelade idag den 9 oktober att e-röstningen inte kommer att genomföras. Beslutet påverkar 1 492 personer som finns skrivna på annan ort än Åland, dvs 7,1 % av de röstberättigade i lagtingsvalet. En stor del av dessa är ungdomar som befinner sig på studieorter. Möjligheten för dessa att ta sig till Åland före förhandsröstningen avslutas den 15 oktober eller under valdagen den 20 oktober är begränsad, speciellt för de som inte är skrivna i riket eller i Sverige.


Brevröstning kommer troligtvis att vara på fråga för många av dessa, men tiden är knapp. Den röstberättigade behöver höra av sig till kommunens valnämnd, få valmaterial skickat till sig, fylla i blanketterna, returnera brevet och hoppas på att det kommer fram senast på fredagen den 18 oktober.

- De bortaålänningar som planerat att e-rösta men nu inte kan göra det riskerar att inte få sin röst hörd. Det är ett stort demokratiproblem som måste lösas, säger talesperson Alfons Röblom.

Självstyrelsen § 13 stadgar att ”rösträtten är allmän och lika för alla röstberättigade”. Hållbart initiativ menar att landskapsregeringen och centralvalnämnden för lagtingsval omedelbart ska säkerställa att allas lagliga möjlighet att delta i allmänna val garanteras. Konkret kan det innebära förlängning av brevröstning, upprättande av extra vallokaler i närhet till bortaålänningarnas bostadsort eller att skjuta fram valdatumet.


HJÄLP - Vad ska jag som bortaålänning göra nu?


Du som bor i utlandet och inte har möjlighet att komma till Åland på valdagen den 20 oktober och inte heller innan förhandsröstningen avslutas den 15 oktober, gör omedelbart följande: Kontakta din hemkommun på Åland och kom överens om hur de skickar brevröstningshandlingarna till dig. När du får dem bör du så fort som möjligt fylla i dem och returnera dem. Du kan också skicka ditt svarsbrev med någon du känner som ska resa till Åland. Din brevröst måste ha kommit till den kommunala centralvalnämnden i din kommun senast fredagen den 18 oktober kl. 19.


Comments


bottom of page