top of page

Hög tid för hållbar omstart

Vi möts dagligen av nyheter om personliga tragedier, företag som undrar om de alls kommer att kunna övervintra och en allt mer instabil världsekonomi. Samtidigt har vi en ekologisk kris som kommer att föda fler pandemier och kriser om vi inte lyckas stoppa den. "Vi ska inte slösa bort denna chans till en hållbar omstart", skriver partiet i en linjeartikel.


Förväntningarna är stora i den tid när krishanteringen övergår i återuppbyggnad - en omstart till ett bättre samhälle. För Hållbart initiativ kommer det samhällsbygget att handla om hållbara investeringar, meningsfull sysselsättning och en motståndskraftig ekonomi.


Vi kallar det för en hållbar omstart.


Lyckligtvis har vi redan målbilden klar - utvecklings- och hållbarhetsagendan utgör redan ett starkt samhällskontrakt för den gemensamma omställningsresan. De tre arbetsgruppernas nylanserade rapporter talar sitt tydliga språk: Förra årets valmanifest räcker inte. Vi måste hålla i styret lite hårdare och gasa i uppförsbacke.

En hållbar omstart handlar om konkreta stimulanser som bidrar till att lösa klimatkrisen, artutrotningen, övergödningen, resursutnyttjandet, giftspridningen, välfärdssjukdomarna, den psykiska ohälsan, ojämställdheten och de ekonomiska klyftorna. Det offentliga ska gå i bräschen och stöda hela samhället att göra hållbara investeringar.


Det handlar om att få Åland att stå på fler ben. Det är helt kritiskt att utveckla nya, hållbara affärsmöjligheter som Åland kan livnära sig på i framtiden. För det krävs kompetens, utbildning, möjligheter till omskolning och internationella forsknings- och innovationsprojekt.


Det handlar även om att vara modig att styra gemensamma resurser till enbart hållbara verksamheter. Det innebär att styra om offentlig upphandling som gynnar ett livskraftigt lokalsamhälle, säga nej till trubbiga subventioner och sätta slutdatum för ohållbara verksamheter.


Det här är inga små justeringar. Om makthavare har lyckats vidta tvingande begränsningar och åtgärder mot pandemin, då kan också återuppbyggnaden mötas med samma handlingskraft. Med hjälp av självstyrelsen, det lokala samhällsengagemanget, mobiliseringen för bärkraft och de snabba beslutsgångarna, har Åland stora möjligheter att skapa ett starkt samhälle som bär sig till kommande generationer.

Vi ska inte slösa bort denna chans till en hållbar omstart.

Comments


bottom of page