top of page

HI går till val med 20 lagtingskandidater och fullspäckat valprogram

Hållbart initiativ ställer upp 20 kandidater i lagtingsvalet på en jämställd lista. Vi går till val med valprogrammet Våga - Värna - Vilja, där vi listar 112 konkreta förslag på vad vi vill uppnå i politiken. Nu rivstartas kampanjen med hugade kandidater som driver på för framåtsträvande politik.


Hållbart Initiativs kandidater i det stundande valet utgör en imponerande och mångfacetterad grupp personer som representerar en bred skala av kompetenser och erfarenheter. Deras gemensamma tråd är en passion för hållbar utveckling och en stark övertygelse om att förändring kan ske genom politiskt engagemang. Vi ställer upp 20 kandidater i lagtingsvalet på en jämställd lista och i kommunalvalet ställer vi upp kandidater i Mariehamn, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland och Kumlinge.


- Våra kandidater är engagerade och kunniga. Det finns en mångfald vad gäller hjärtefrågor och bakgrund. Vi är stolta över att ställa upp i valet med detta gäng i spetsen, säger HI:s talesperson Alfons Röblom.

Ett ambitiöst valprogram


Valprogrammet går under ledorden våga, värna och vilja.

  • Vi vågar genom att satsa på innovation, kunskap och ledarskap.

  • Vi värnar genom att säkra trygghet, gemenskap och delaktighet.

  • Och visar vilja genom att trygga naturens livskraft, värde och mångfald - grunden för allt liv.


I våras antog Hållbart Initiativs medlemmar en ny partivision som visar den ideologiska grunden för partiets arbete. Valprogrammet är sprunget ur visionen och listar 112 konkreta förslag som är kopplade till de sex temaområdena i partivisionen.

- Partivisionen visar vart vi vill långsiktigt, medan valprogrammet består av våra konkreta förslag för kommande mandatperiod, hur vi tänker att vi vill uppfylla visionen. Hållbart Initiativ vill kombinera dagens behov med det som är smart på lång sikt, säger HI:s talesperson Erica Scott.

Våra förslag berör allt från skärgårdstrafiken till äldreomsorg, ungas välmående, vindkraft, Östersjöns välmående, HTBQIA+ personers rättigheter, jämställdhet, åtgärder för att minska våld, demokratifrämjande åtgärder, ett modernt näringsliv, världens plats på Åland, Ålands röst i världen, cirkulär ekonomi, mänskliga rättigheter, trygghet och ledarskap. Valprogrammet visar att partiet breddats och förankrats djupare i alla politikområden.


I höstens val är du med och väljer vilken riktning Åland tar de kommande fyra åren. Våra kandidater har kunskapen och engagemanget att driva på för ett Åland som värnar om miljön, människorna och en ekonomi som gör gott för dem. Vi är det hållbara alternativet för dig som väljer den 15 oktober 2023.

Comentarios


bottom of page