top of page

HI lämnar regeringen

Hållbart Initiativ avgår ur landskapsregeringen. Det beskedet kom idag efter att lantrådet inte levererat tillförlitliga besked om den åländska klimatpolitiken.

- Det kan inte vara en hemlighet att klimatfrågan är en kärnfråga för oss, som varit viktig i formuleringen av regeringsprogrammet och i regeringsarbetet, säger talesperson Alfons Röblom.

Alfons Röblom

Det har varit händelserika veckor sedan landskapsregeringen genom infrastrukturministern Christian Wikström (OBS) fattade ett ställningstagande om att passagerarsjöfarten mellan Åland-Finland borde undantas från EU:s kommande utsläppsrättssystem fram till den 31 december 2030. Beslutet fattades utan att HI ställt sig bakom det, något som Alfons Röblom klart och tydligt framfört inom regeringen.

- Fattar man beslut om att vilja se undantag behöver man möta upp det med att intensifiera klimatarbetet för att det som helhet ska bli trovärdigt. En klimatlag är nyckeln till en sammanhållen klimatpolitik, säger Alfons Röblom.

Enligt regeringsprogrammet ska landskapsregeringen ta fram en klimatlag för Åland. Den ska sätta ramarna och målsättningar för en sammanhållen klimatpolitik som är rättvis mellan de olika sektorerna. De planer och strategier som ska tas fram med stöd av klimatlagen kommer att svara på frågan hur mycket utsläppsminskningar som alla sektorer ska bidra med till angivna årtal.


När Hållbart Initiativ gick med i landskapsregeringen den 10 december 2019 som ett nytt lagtingsparti var klimatlagen en av de frågor som partiet var mest stolta över att ha fått in i regeringsprogrammet. Sedan regeringsskiftet har Hållbart initiativ arbetat hårt för att få till underlag till en klimatlag. Den så kallade klimatlags-promemorian blev klar i april.

Simon Holmström
- Många ålänningar känner starkt kring klimatfrågan och förväntar tydliga resultat. För att vi ska kunna satsa på de effektivaste åtgärderna behöver vi en planenlig, förutsägbar och långsiktig klimatpolitik. Vi har jobbat stenhårt för att klimatlagen skulle ge oss detta, menar lagtingsgruppens ordförande Simon Holmström.

Sedan april har promemorian legat på lagberedningen, en avdelning lantrådet Veronica Thörnroos (C) är ansvarig för. Hållbart Initiativ har påpekat hur kritiskt det är att få se en tydlig plan för hur klimatlagen ska tas vidare. Dock har partiet inte fått tillräckligt klara besked. Det är mot den bakgrunden politikrådet igår tisdag valt att lämna regeringen.

Erica Scott
- I och med gårdagens möte kan vi inte känna oss trygga med att landskapsregeringen kan leverera ett proaktivt arbeta med att få ner de åländska utsläppen på sikt. Vår inställning är att det är viktigt att satsa på en långsiktig plan istället för att söka undantag och kryphål, kommenterar talesperson Erica Scott.

Att Hållbart Initiativ går ur regeringen innebär att Alfons Röblom återgår till sin roll som lagtingsledamot och att Annette Bergbo sålunda ramlar ur lagtinget. Alfons Röblom kommer dessutom att ta över alla Annette Bergbos förtroendeuppdrag i lagtinget, efter att lagtinget gjort ett fyllnadsval i november.

Annette Bergbo
- Jag känner mig stolt över att ha fått arbeta för Hållbart Initiativ i lagtinget. Och arbetat har vi minsann! Vi har verkligen hållit vårt löfte som vi gav i valet 2019 att ta alla möjligheter att påskynda omställningen och gjort allt vi kan i regeringsställning, avslutar lagtingsledamot Annette Bergbo.

Comments


bottom of page