top of page

HI:s partivision lanserades

I måndags lanserades Hållbart Initiativs partivision som beskriver vilket sorts samhälle vi vill bidra till att förverkliga.
Partivisionen beskriver de övergripande målbilderna HI vill arbeta för och vår sammanhållna vision för den framtid vi vill se. Visionen ligger till grund för det valmanifest som just nu arbetas fram. I valmanifestet ingår de konkreta åtgärder och förslag som vi vill driva under de kommande fyra åren.


När vi gick till val första gången gjorde vi det utifrån 13 löften om vad HI lovade jobba för. Sedan dess har vi varit med och utvecklat politik för ett hållbart samhälle inom en rad olika områden såväl i kommun, lagting och regering - lokalt, nationellt och internationellt. Med inspiration från den erfarenheten, och våra internationella kontakter, har vi skapat en partivision för HI. Du kan läsa hela partivisionen här


Politikrådets Anders Stenmark och Rebecca Rickert-Olsson presenterade partivisionen för medierna på en presskonferens igår. Partivisionen har tagits fram av politikrådet och medlemmarna diskuterade visionen och kom med förändringsförslag i samband med ett årsmöte i Eckerö i mars. Processen har pågått en längre tid och engagerat ett stort antal medlemmar.


Partivisionen innehåller HI:s övergripande vision och sex temaområden med tillhörande målbilder: ekonomiskt nytänk, mänskliga rättigheter och demokrati, ickevåld, ekologisk vishet, social rättvisa och global solidaritet. Hur dessa målbilder ska förverkligas och vilka åtgärder och konkreta förslag som vi vill driva återkommer vi till i valmanifest och andra program.

Det är viktigt att vara konkret och tydlig med vad man vill åstadkomma under en mandatperiod. Men det är också viktigt att de åtgärderna hänger ihop med långsiktiga mål. Med partivisionen som grund mejsla vi nu ut ett starkt, konkret och progressivt valmanifest, säger HI:s talesperson Alfons Röblom.

Partivisionen ska ligga som grund för Hållbart Initiativs politik överlag, medan det kommande valmanifestet kommer att presentera de konkreta valfrågor som Hållbart Initiativ vill lyfta i höstens val. Några av de som nu är i farten med att arbeta med valmanifestet är kandidaterna. Valmanifestet kommer att lanseras efter sommaren.


Comments


bottom of page