top of page

HI växlar upp sin internationella påverkan

Om två veckor samlas tusentals världsledare till Stockholm för ett viktigt FN-möte om miljö- och klimatfrågor. Hållbart initiativs Alfons Röblom och Simon Holmström kommer att vara på plats - ett resultat av hårt arbetet för att nå ut internationellt.


1972 hölls FN:s första konferens om miljöfrågor, även kallad Stockholmskonferensen. Den 2-3 juni, 50 år senare, ordnas Stockholm+50, ett tillfälle för världsledare att samlas och ge riktning för de kommande decenniernas miljöarbete. Jubiléet går alltså i arbetets tecken. Både före och efter konferensen ordnas ett antal relaterade seminarier, evenemang och möten.


Hårt och långsiktigt arbete bär frukt


Eftersom hållbarhetsutmaningarna är gränsöverskridande har Hållbart initiativ sedan starten haft som uttalat mål att vara med och påverka och nätverka internationellt.


Alfons Röblom är inbjuden till Stockholm+50 i egenskap av sin roll som utvecklingsminister. I Stockholm+50 representerar han Regions4-nätverket som samlar regioner världen över i hållbarhetsfrågor.

– Det är stort att delta i 50-års firandet av internationellt miljösamarbete och spela in åländska exempel och lösningar som kan bidra till det kommande arbetet. Det är viktigt att föra dialog över gränser, mellan människor från olika delar av världen – små och stora länder – och utbyta erfarenheter i den episka utmaning som omställningen är, säger Alfons.

Simon Holmström deltar tack vare sitt engagemang i Nordiska Rådet. Simon har många järn i elden och är engagerad i en rad olika internationella nätverk. Flera av dessa passar på att ordna fysiska evenemang och träffar i samband med konferensen.

- Det är resultatet av ett långt och hårt arbete att förverkliga Nordens internationella påverkanspotential inom miljö- och klimatområdet, svarar Holmström på frågan varför han blivit vald.
Simon och Alfons är taggade inför Stockholm+50.

Diger agenda


Som ackrediterade delegater har både Alfons och Simon tillträde till de tre ledarskapsdialoger som skall resultera i ett dokumenterat sammandrag med rekommendationer till beslutsfattare världen över. På samma sätt som Stockholmskonferensen 1972 startade FN-programmet för miljö, är de globala förväntningarna på Stockholm+50 att mötet ska inleda en ny epok i globalt samarbete kring miljö- och klimatfrågor.


Utöver huvudevenemanget hålls ett antal förmöten och sidoevenemang som Alfons och Simon kommer att delta i.


På inbjudan av Sveriges klimat- och miljöminister Annika Strandhäll deltar Alfons Röblom i ett möte mellan nordiska ungdomar och nordiska klimat- och miljöministrar den 1 juni.

– Det är väldigt viktigt att skapa möjligheter för unga människor att föra dialog direkt med den politiska ledningen i frågor som klimat och miljö. De problemen kommer ju till stor del, tyvärr, att hamna i famnen på kommande generationer. Det är extra viktigt nu, i skuggan av pandemin och Rysslands krig i Ukraina, då det finns risk att ungdomar ser mörkare på framtiden, säger Alfons.

Utöver detta kommer Alfons att dra nytta av Stockholm+50 genom nya kontakter och nätverk.

– Det är viktigt att vi på Åland håller oss framme i det internationella arbetet för hållbar utveckling. Det finns ett intresse för våra åländska lösningar, och vi tar förstås gärna emot input från andra. Ett givande och tagande, säger Alfons.

En av paradfrågorna som Simon Holmström fört upp på den nordiska agendan under två år är utfasningen av fossila bränslen. Nordiska rådet har därför beslutat att stå som medarrangör till ett toppmöte om utfasning av fossila bränslen tillsammans med Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative den 1 juni. Bland deltagarna finns politiker, forskare och ledare för civilsamhället världen över. Simon modererar panelsamtalet ”How International cooperation on Fossil Fuels can fast-track a just transition” kl. 14.30-15:20 (finsk tid). Frågan är särskilt aktuellt i ljuset av det ryska anfallskriget i Ukraina.

- Nu om någonsin har vi möjlighet att påskynda övergången ett fossilfritt samhälle. Kriget i Ukraina har klart och tydligt visat att det förutom klimatkrisen finns ytterligare starka säkerhetsaspekter som talar för att vi snabbt måste komma bort från vårt beroende av den fossila energin, säger Simon.

En annan temafråga som Holmström kommer att bevaka är internationell miljöbrottslighet. Han kommer bland annat att delta i ett symposium om miljöbrott i samband med väpnade konflikter som ordnas av Stockholms universitet. Han kommer också att delta i Stop Ecocide Foundations aktiviteter.


Äntligen!


Efter lite mer än två år av politiskt arbete i lagtinget och landskapsregeringen som präglats av Corona-pandemin har Hållbart initiativ lyckats med att knyta internationella kontakter. Ett kvitto på detta är att såväl Alfons och Simon fått inbjudningar till flertalet möten, träffar och evenemang i anslutning till Stockholm+50.


För Simon är Stockholm+50 ett viktigt tillfälle att göra sin röst hörd i FN-processer.

- Det känns stort att få delta i och påverka utgången av ett historiskt FN-möte som ska lägga byggstenarna för kommande decenniers internationella miljö- och klimatarbete, avslutar Simon.

Håll utkik!


Följ med du också. Via våra sociala medier kan du följa Alfons och Simon före, under och efter Stockholm+50.
Comments


bottom of page