top of page

Holmström i globalt nätverk mot ekocid

Lagtingsledamot Simon Holmström (HI) har nyligen upptagits som medlem av Ecocide Alliance – ett internationellt parlamentariskt nätverk för att erkänna naturen juridiska rättigheter. Han är också undertecknare av ett nytt medlemsförslag om storskalig miljöförstöring i Nordiska rådet.


Flera röster har höjts på senare tid för att förhindra storskalig miljöförstöring, s.k. ekocid. Idag är det inte möjligt att åtala för ekocid i den internationella brottmålsdomstolen i Haag. Sedan aktörer så som Påven Franciskus, Greta Thunberg och Pekka Haavisto visat sitt stöd för ekocid som internationellt brott, har intresset vuxit sig större i politiska kretsar.


För några månader sedan startades ett internationellt nätverk för erkännande av ekocid. Ekocid-alliansen består av medlemmar från lagstiftande församlingar på lokal, regional, nationell och överstatlig nivå på alla kontinenter. Där finns bland annat den franska EU-parlamentarikern Marie Toussaint, den finska politikerveteranen Sirpa Pietikäinen och Kanadas ledande miljöpolitiker Elizabeth May. Den åländska lagtingsledamoten Simon Holmström är den första ålänningen att upptas till nätverket.

– Jag är hedrad av att få ingå i ett sådant sammanhang för att skapa opinion och väcka intresse för att ge naturen de rättigheter som den förtjänar. Att jobba internationellt är självklart då den ekologiska krisen inte känner några gränser, säger Simon Holmström

Simon arbetar samtidigt på ett nordiskt plan i frågan. Tillsammans med de svenska parlamentarikerna Rebecka Le Moine och Janine Alm Ericson har ett medlemsförslag skickats in till Nordiska Rådet. De vill att Norden ska visa sitt stöd för ekocid som ett internationellt brott.


– Världen riktar ofta sina blickar mot Norden med sin moderna miljölagstiftning. Nu är det dags för oss att trycka på internationellt för att göra det kriminellt att förstöra förutsättningarna för liv på planeten, avslutar Simon Holmström.

För mer information, kontakta

Simon Holmström

Lagtingsledamot

0457 34 28 214

Comentarios


bottom of page