top of page

Intensiva dagar på COP26

Tre intensiva dagar på COP26 är över för Simon Holmström (HI), som är den första ledamoten av Ålands lagting att bevista FN:s årliga klimatkonferens.


Efter att utvecklingsminister Alfons Röblom (HI) deltagit i FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow första veckan höll lagtingsledamot Simon Holmström (HI) ställningarna för Åland den andra veckan. Han deltog som representant för Nordiska rådet.

Simon Holmström vid den nordiska paviljonen på COP26.

Efter två dagars tågresa från Nordiska rådets session i Köpenhamn anlände Simon Holmström väl inför sin första dag den 8 november. Han modererade ett panelsamtal för ReGeneration 2030 om ungdomsinvolvering för att på kvällen hålla en key note om Ålands omställningsresa för världens största sociala media för klimatfrågor Wedonthavetime.

- Små samhällen som Åland kan genom att föregå med gott exempel ha en oproportionerligt stor påverkan. Det är därför viktigt för oss att vara goda ambassadörer och knyta kontakter med omvärlden, berättar Simon.

Med anledning av Simons engagemang i frågan om ekocid, storskalig miljöförstöring, blev han under tisdagen inbjuden att tala i en panel organiserad av Stop Ecocide Foundation och Ecocide Alliance med titeln ”Uniting behind a law to protect people and planet”. Samtalet leddes av baronessan Natalie Bennett, medlem av House of Lords, med bland annat miljöikonen Jojo Mehta som deltagare.

- Det räcker inte med nationella klimatmål för att nå Parisavtalet. Klimatkrisen kräver internationell kriminalisering av de värsta miljöbrotten. Utvinning av fossila bränslen är inget annat än det, var Simons budskap under den välbesökta panelen som hölls i en kyrka i centrala Glasgow.
Ekocidalliansen, som Simon är medlem i sedan början av året, möttes för en lunch med miljöikonen Jojo Mehta under tisdagen.

Under onsdagen deltog Simon i Nordiska rådets dag i den nordiska paviljongen i två sessioner. I panelerna deltog EU-parlamentariker, nationella parlamentariker, ministrar och ungdomsdelegater.

- COP26 har varit alltför fokuserat på tekniska detaljer om exempelvis reduktionsmål och klimatbokföring. Det vi måste börja prata om är pudelns kärna: när vi stoppar förbränningen av fossila bränslen.


Comments


bottom of page