top of page

Jonas Holmström HI:s nya partisekreterare

Som ny partisekreterare för Hållbart initiativ kommer Jonas Holmström att bistå med att ”bygga en ännu starkare folkrörelse för modiga beslut”.


Från och med första januari 2021 är Jonas Holmström Hållbart initiativs nya och första partisekreterare. Jonas har en bakgrund inom kommunikation och klimatengagemang, vilket enligt talesperson Annette Bergbo gör honom till en ”lyckträff” för partiet.

- Jonas är ett välkommet tillskott till vår grupp där han ingår i bygget av ett ännu starkare Hållbart initiativ, säger Annette Bergbo.

Som partisekreterare kommer Jonas bland annat att fokusera på att administrativt stöda de förtroendevalda och bygga engagemang via digitala metoder.

- Vi vill ha en aktiv partisekreterare där opinionsbildningen är en viktig del av uppdraget, tillägger Annette.
Jonas Holmström

Jonas tar sig an uppdraget med ett stort engagemang. För honom är partiet ett givet val.

- Partiets fokus på att arbeta långsiktigt med klimatet och andra hållbarhetsfrågor är något som tilltalar mig, säger Jonas om varför han tar sig an uppdraget.

Jonas avslutar:

- För att vi ska lyckas driva hållbar politik och gemensamt bygga en ännu starkare folkrörelse för modiga beslut behöver vi alla hitta många och nya sätt att nå ut. Hållbart initiativ är redan det starkaste åländska partiet på sociala medier, vilket vi kan bygga vidare på.

Jonas börjar sitt arbete som partisekreterare den första januari 2021 efter att ha följt med lagtingsgruppens arbete sedan november.

Commentaires


bottom of page