top of page

Kandidatpresentation: Alfons Röblom & Susanne Vävare


Lagtingskandidat #15. Kandidat #547 i Mariehamns stad.

Namn: Alfons Röblom

Ålder: 36

Hemkommun: Mariehamn

Yrke: Journalist/skådespelare, talesperson för Hållbart initiativ

Familj: Sambo

Fritidsintressen: Historia, film, teater, människor, mat och resor.

Vad brinner du för: Rena och lokala livsmedel, hållbara innovationer, ett samhälle som stressar mindre.

Varför valde du att ställa upp för HI? Under min tid som assistent i EU-parlamentet insåg jag att den gröna politiken ställer rätt frågor, och vågar tänka utanför etablerade ”boxar” när man tar sig an framtidsfrågorna. Samma mod och vilja ser jag i Hållbart initiativ – insikten att det inte är gårdagens lösningar som är svaret på morgondagens utmaningar.

Vad skulle du bidra med till lagtinget? Respekt, nyfikenhet och kreativitet. En vilja att lyssna på folk och föra goda samtal. Alltid undvika att dissa, pika och kasta paj.


Lagtingskandidat #19. Kandidat #546 i Mariehamns stad.

Namn: Susanne Vävare

Ålder: 60

Hemkommun: Mariehamn

Yrke: Vattenbiolog

Familj: Sambo + vuxen dotter (23 år)

Fritidsintressen: Djur och natur, renovera mitt torp och segla.

Vad brinner du för: Biologisk mångfald och för de små som inte kan föra sin egen talan; för djur, haven, skogen, ängsmarker, fjärilar, humlor och bin. Jag älskar naturen.

Varför valde du att ställa upp för HI? För att HI har de bästa och starkaste löftena för att rädda mångfald och klimat.

Vad skulle du bidra med till lagtinget? Mina biologiska kunskaper och min erfarenhet.

Comments


bottom of page