top of page

Kandidatpresentation: Caroline Pipping & Joel Lindholm


Lagtingskandidat #13

Namn: Caroline Pipping

Ålder: 61

Hemkommun: Mariehamn

Yrke: Bildkonstnär

Familj: 3 vuxna söner och sambo

Fritidsintressen: Segling och keramik.

Vad brinner du för: Brinner för en frisk planet. För en allt djupare förståelse för det faktum att vi i alla avseenden är fullkomligt sammanvuxna med allt levande. För att förstå de djupgående konsekvenser som detta för med sig - lika mycket som de fantastiska möjligheter som det öppnar för.

Varför valde du att ställa upp för HI? För att Åland skall få en juridiskt bindande klimatlag

Vad skulle du bidra med till lagtinget? Jag skulle slå vakt om att fokus hela tiden läggs på att i praktiken genomföra den omställning som behövs för att vi skall nå klimatmålen.Lagtingskandidat #11. Kandidat #540 i Lemlands kommun.

Namn: Joel Lindholm

Ålder: 31

Hemkommun: Lemland

Yrke: Bartender och mångsysslare inom mat och dryck

Familj: Sambo och två katter

Fritidsintressen: Filosofi, politik, fridykning, dryckesbryggning, trädgården

Vad brinner du för: Hållbar konsumtion, biologisk mångfald och ett hållbart jord- och skogsbruk.

Varför valde du att ställa upp för HI? Jag valde HI på grund av det är ett parti som förbinder sig till att tackla de utmaningar vi står inför när det gäller att ställa om samhället till ett mer hållbart sådant. Att HI jobbar lösningsfokuserat i grupp med alla frågor är ett arbetssätt som jag trivs med eftersom vi får till snabbare lösningar på komplexa frågor som tar mycket tid i anspråk att lösa enskilt.

Vad skulle du bidra med till lagtinget? Ödmjukhet, kreativitet, nyfikenhet och ett lösningsorienterat fokus som behövs för att vi ska lyckas med de utmaningar vi står inför när vi skapar ett hållbart samhälle.

Comments


bottom of page