top of page

Kandidatpresentation: Ola Sundberg & Frida Nordlund


Lagtingskandidat #17

Namn: Ola Sundberg

Ålder: 48

Hemkommun: Mariehamn

Yrke: Portföljförvaltare, ekonomie magister

Familj: Son 9 år

Fritidsintressen: Min son. Sportfiske i allmänhet och flugfiske efter lax i synnerhet. Utvecklande samtal med goda vänner. Stugan i Geta. Böcker, jag drivs av att ständigt lära mig mera.

Vad brinner du för: Ett rent och friskt Östersjön och ett samhälle där alla kan må bra. En hållbar ekonomi som respekterar ekosystemets gränser. Stå upp mot orättvisor.

Varför valde du att ställa upp för HI?

När jag fick möjlighet att tillsammans med Ålands Fiskevårdsförening skriva remissvar för den nya vattenlagen insåg jag att vi måste sätta ner foten. Det går inte längre att köpslå med vår miljö och Östersjön för kortsiktig ekonomisk vinnings skull, vi måste ändra perspektivet och tänka längre än nästa mandatperiod. Lagtinget behöver politiker som vågar ta de tuffa men nödvändiga besluten.

Som icke fackligt samarbetsombud för ca 100 anställda med tidvis tuffa förhandlingar har jag insett att kämpa för en god sak ger en inre tillfredsställelse som inte kan mätas i pengar.

Sist men inte minst så är HI ett så härligt gäng!

Vad skulle du bidra med till lagtinget?

Jag inbillar mig att jag har ett stort hjärta, gröna värderingar och ekonomisk kompetens. Jag tror att jag har stor nytta av att ha jobbat i finansbranschen i drygt 20 år. Det ger en nyttig förståelse för vår politiska och ekonomiska omvärld, som vi är en liten del av. Att ha insikt om företags och den s.k. marknadens funktionssätt är till stor nytta när det gäller att jobba mot visionen ett hållbart Åland.


Lagtingskandidat #12

Namn: Frida Nordlund

Ålder: 18

Hemkommun: Jomala

Yrke: Studerande

Familj: Mamma, pappa och storasyster.

Fritidsintressen: Hästar och träning.

Vad brinner du för: Rättvisa, social- och hållbarhetsfrågor.

Varför valde du att ställa upp för HI? Jag vill vara med och kämpa för ett hållbart Åland.

Vad skulle du bidra med till lagtinget? Det är dags att social- och hållbarhetsfrågorna prioriteras. Jag vill bidra med en drivande röst för detta nya perspektiv samt kämpa för att ungdomar ska få känna sig mer delaktiga i politiken.

Comments


bottom of page