top of page

Kandidatpresentation: Simon Holmström & Therese Karlsson


Lagtingskandidat #6

Namn: Simon Holmström

Ålder: 26

Hemkommun: Mariehamn

Yrke: Egenföretagare

Familj: Pappa Lennart, mamma Satu, bröderna Isac och Hannes

Fritidsintressen: Badminton, föreningsliv, serier, piano

Vad brinner du för: Miljö- och klimatfrågor

Varför valde du att ställa upp för HI? Jag vill att Åland går från ord till handling och använder alla verktyg i självstyrelsen för att göra Åland till ett föredöme för hållbarhet.

Vad skulle du bidra med till lagtinget? Jag vill se till att hållbarhet inte längre ska vara en side-business bredvid den ordinarie politiken. Jag kommer att kämpa för att alltid sätta hållbarhet i fullt fokus i alla lägen.Lagtingskandidat #9

Namn: Therese Karlsson

Ålder: 47

Hemkommun: Jomala

Yrke: Operasångerska, sångpedagog

Familj: Sambo och bonusdotter

Fritidsintressen: Vara på stugan och i naturen, läsa, promenera och meditera.

Vad brinner du för: Att vi alla ska gå samman, för varandra och vår planet, och välja att skapa ett nytt samhälle där vi alla mår bra och får leva i harmoni. Jag brinner för konsten, kulturen och kvinnornas löner.

Varför valde du att ställa upp för HI? Rapporterna om tillståndet för Östersjön och vår miljö fick mig att ställa upp för HI. I HI finns förståelsen, kunskapen och viljan till att vi snabbare behöver agera och ändra riktning. Tiden för fina ord är över.

Vad skulle du bidra med till lagtinget? Engagemang, kreativitet och nyskapande! Det är ledord för mig i mitt eget musicerande och skapande och dessa ord är viktigare än någonsin förr även i det politiska arbetet. Vi behöver ställa om och hitta nya lösningar. Här tror jag vi konstnärer kan bidra med ny kraft och nya visioner framåt.


Comments


bottom of page