top of page

Låt oss inspireras!

Askan är den bästa jorden - nu är det dags att odla! Så kan vi sammanfatta budskapen från Hållbart initiativs satsning Sommarsoffan. Under fyra tillfällen har vi fått ta del av perspektiv från åtta ålänningar om vad vi lärt oss av krisen och hur vi kan utveckla Åland. Här ger vi en kort sammanfattning av samtalen.


Välmående

I det första avsnittet pratade rådsordförande Kim Hansson (Hi) med wellness-inspiratören Emelie Börman och business coachen och författaren Joel Iverlöv. Vad kan vi dra för lärdomar om vårt välmående?


 • Förutom en förändrad vardag har vi tvingats tänka mer på vad som är viktigt för oss genom att vi fått mer tid. Ska vi jaga karriär, pengar och statussymboler? Många har insett värdet av att varva ner för vårt välbefinnande.

 • Att vi alla är i samma båt har gjort det enklare att prata om svåra saker. Men det behövs mer utrymme för att prata om detta också utanför kristid, så hur kan vi skapa ett sådant accepterande och tolerant samtalsklimat?

 • Att må bra på jobbet kommer att bli mycket viktigare i framtiden. Värdet av en arbetsplats är social interaktion som många kommit att sakna nu. När allt fler går till sina jobb igen efter sommaren blir det viktigt, kanske till och med en konkurrensfördel för arbetsgivare att erbjuda social gemenskap för sina arbetstagare.

- Det kommer att vara ett sätt att se på världen och oss själva före och efter den här krisen, sa Emelie Börman.

Se hela avsnittet om välmående här.


Infrastruktur

I det andra avsnittet pratade lagtingledamoten Simon Holmström (Hi) med företagsledarna Annette Höglund-Dönnes och Stefan Rumander. De diskuterade behovet av nya perspektiv inom infrastrukturområdet.


 • Åland behöver fler ben att stå på. Ska vi bygga en motståndskraftig ekonomi behövs satsningar för att öka förutsättningarna för andra företag än de som historiskt har fungerat på Åland. En viktig del är att anpassa sig till morgondagens konsumenter, som alltmer kräver hållbara produkter och tjänster.

 • Det finns kanske en övertro på att mer fysisk infrastruktur kommer att lösa krisen. Risken är dock att satsningarna ibland blir för "panikartade" och kortsiktiga. Ett säkert kort är social hållbarhet. Utbildning, innovation, föreningsliv och en social grundtrygghet är helt avgörande för att samhället ska snurra igen. Det gör människorna rustade med kunskap, kreativitet och innovationskraft.

 • Landskapets roll är att leda med exempel och ta ett extra ansvar i svåra tider. De bidrag som ges ut ska ha tydligare krav utifrån den utveckling som Åland stakat ut vägen mot. Samtidigt behöver alla hjälpa varandra att ta nödvändiga och modiga beslut - stora som små.

- För att Åland som samhälle ska kunna anpassa sig ska vi kunna stå på flera ben. I en situation där man slängs in i en kris så ska man i varje fall kunna stå på något av benen, påpekade Annette Höglund-Dönnes.

Se hela avsnittet om infrastruktur här.


Naturen

I det tredje avsnittet får vi möta hållbarhetsrådgivare Erica Scott (Hi) i ett samtal med den pensionerade naturvårdsintendenten Jörgen Eriksson och baksätesaktivisten Annika Lepistö. Vad behöver vi göra för naturen och den biologiska mångfalden?

 • Att vi är helt beroende av naturen är en självklarhet. Men vad ska en enskild art egentligen ha för betydelse? Förståelsen för att alla små beståndsdelar ingår i ett ekosystem som ger oss människor gratisprodukter (exempelvis ren luft, matjord och vatten) har på senare tid ökat. Att kalla det "ekosystemtjänster" gör det enklare för oss att lägga ett värde på naturen.

 • Att jobba för miljön har tidigare ansetts vara ett hot mot ekonomin. Men nu är det allt vanligare att företag till och med kan ge tillbaka till naturen och tjäna pengar på samma gång. Vi måste lyckas ha båda tankar i huvudet samtidigt i hela samhället - speciellt nu.

 • Om utvecklingen med den biologiska mångfalden inte går snabbare framåt måste beslutsfattare överväga att göra lagstiftning strängare. Kanske bör det nu bli ett internationellt brott att utnyttja naturen över sina gränser, t.ex. släppa ut stora mängder näringsämnen i Östersjön. I globala sammanhang kallas detta "ekocid".

- Se det nu som en ljuspunkt. Det har inte stått stilla. Det går framåt, berättade Jörgen Eriksson.

Se hela avsnittet om natur här.


Inkludering

I det fjärde avsnittet pratade talesperson Annette Bergbo (Hi) med socialarbetaren Danielle Lindholm och HR-chefen Johan Haglöf. De diskuterade hur Åland kan arbeta mer inkluderande.


 • Att ge alla lika möjligheter handlar inte bara om att uppfylla lagstiftningens krav eller kollektivavtalets tabeller. Det är en fråga om kultur och normer, vem som blir tillåten och inbjuden att delta. Det är inte heller en ideologi, det är rent krasst en framgångsfaktor. Att gynna oliktänkande är exempelvis forskningsmässigt positivt för företagens ekonomi.

 • Pandemin har fört med sig blandade erfarenheter. Att har vissa utsatta grupper fått det ännu sämre och att oron breder ut sig har lett till att många sökt sig till hjälporganisationer för att erbjuda stöd. Det finns också en tendens att öppna sig för varandra eftersom pandemin kan drabba alla. Vi behöver också möta den vi-och-dom känsla som snabbt kan uppkomma under svårare tider.

 • Ålands styrka är litenheten, som gör att flera grupper kan komma till tals i också det politiska beslutsfattandet. Men för makthavare gäller det att vara extra mån om att lyssna även om beslutsvägarna är korta. Ett gott exempel är när ungdomar bjöd in politiker att prata om distansundervisningen till hösten.

- För att vara inkluderad i ett samhälle så är arbetet extremt viktigt. Har vi inte ett fungerande näringsliv med välfungerande företag på Åland, då kommer vi att vara riktigt illa ute, förklarade Johan Haglöf.

Se hela avsnittet om inkludering här.


Vad nu då?

För oss i Hållbart initiativ har det här varit en spännande process när vi prövat något nytt. Det är ett resultat av det samarbete som skett mellan partiets evenemangsråd och kommunikationsråd. Vi ser förhoppningsvis mer av sådana här satsningar i framtiden. Vi vill tacka LUVIDfilm för inspelningen och WINTER för den fina kommunikationsinsatsen.


Hållbart initiativ låter sig inspireras och hämtar kraft från samtalen. Insikterna kommer inte minst att ha bäring på höstens politiska förhandlingar inom landskapsregeringen. Samtalen ger oss hopp och mod för framtiden!


コメント


bottom of page