top of page

Lagstifta om jämställda löner

Arbetet med jämställdhet går alltför långsamt på Åland. Hållbart initiativ är därför redo att lagstifta om jämställda löner enligt isländsk modell.


Lika lön för lika arbete är en mänsklig rättighet men tydligen inte en självklarhet. Om vi följer dagens utveckling skulle Åland få jämställda löner först om drygt 100 år, vilket står i kontrast till landskapsregeringens målsättning om 2020. Generellt sett tjänar den åländska kvinnan 85 % av mannens lön i dagsläget. Orsakerna handlar bland annat om att kvinnodominerade yrken inte värderas lika högt som mansdominerade, skillnader i karriärutveckling, fördelning av deltidstjänster och ojämnt uttag av familjeledigheter.

Det offentliga Åland har ett stort ansvar för jämställdheten inom sina verksamheter, i synnerhet inom vård- och omsorgssektorn. Behovet av en allt mer aktiv personalpolitik är tydlig, som ska syfta till jämställda löner, löneöppenhet, schyssta villkor och ett stopp på snutt-anställningar. Ett permanent behov av arbetskraft bör leda till ordinarie tjänster. För att öka jämställdheten föreslår Hållbart initiativ:

  • En återkommande jämställdhetsgranskning inom ramen för kollektivavtalen

  • Att landskapsregeringen öronmärker budgetmedel för löneutvecklingsarbete

  • Ett strukturerat utbildningsarbete för ledande tjänstemän och politiker

Lag om jämställda löner

Det finns ytterligare ett konkret och redan prövat sätt att lösa den eviga stridsfrågan om ojämställda löner även utanför det offentliga.


Island stiftade 2018 en lag om lika lön för lika arbete för kvinnor och män. Lagen gör det olagligt för arbetsgivare med fler än 25 anställda att betala högre lön till män om de har samma arbete som kvinnor. För dessa arbetsgivare ges ett statligt certifikat på att deras lönesättning är jämställd - en sorts miljömärkning fast för jämställda löner. Detta har gjort att den isländska staten har upprättat en standard för jämförelser av lönesättning inom olika yrkesgrupper och -klasser. För arbetsgivare med färre än 25 anställda gäller andra "mjuka" åtgärder.


Den isländska löneklyftan beräknas vara utjämnad år 2020. De förväntade positiva effekterna är bl.a. att kvinnors yrkesstatus höjs, utbildning lockar mer, trivseln på arbetsplatser höjs och att lönesättningen blir schysst så klart.

För att råda bot på den strukturella ojämställdheten i löner vill Hållbart initiativ att Åland ska stifta en lag enligt isländsk modell. Det ska dock inte betraktas som en enskild lösning, utan görs parallellt med utbildningsinsatser och ett ständigt attitydarbete från barnsben upp i åldrarna.

- I det hållbara samhället är lika lön för likvärdigt arbete en självklarhet. Kön ska inte spela någon roll i lönekuvertet, säger talesperson Annette Bergbo.

Comentarios


bottom of page