top of page

Mot en hållbar landsbygd

Landskapsregeringen förlänger EU:s landsbygds-utvecklingsprogram under övergångsperioden fram till 2022. Programmet stöder utvecklingen mot en hållbar primärproduktion och stärker landsbygdens attraktionskraft. I infografiken nedan listar vi några saker vi i Hållbart initiativ är särskild glada för!
Blir du lässugen? Vi har tidigare på vår hemsida skrivit om liknande frågor. Se exempelvis inläggen om företagens omställning, biologisk mångfald och giftfrihet.


Highland Cattle på Jurmo.

bottom of page