top of page

Nu börjar vi på riktigt

Idag har Hållbart initiativ tillsammans med Centern, Moderat Samling och Obunden Samling med stöd av Ålands framtid bildat regering. Regeringsprogrammet innehåller flera glädjeämnen som ökar takten på det åländska hållbarhetsarbetet. Partiets talesperson Alfons Röblom axlar rollen som utvecklingsminister. Talesperson Annette Bergbo kommer samtidigt in i lagtinget och tar direkt plats som lagtingsgruppens ordförande.


Åland har nu en regering där Hållbart Initiativ ståtar med en utvecklingsminister: Alfons Röblom. I ministerportföljen ryms ansvaret för miljö-, energi-, plan-, bygg- och bostadsfrågor samt Högskolan på Åland.


Att Alfons tar plats i landskapsregeringen innebär att partiets första ersättare Annette Bergbo kommer in i lagtinget för att tillsammans med Simon Holmström utföra ett viktigt parlamentariskt arbete. Hon har också valts till lagtingsgruppens ordförande. Gruppen förstärks av den nyanställda politiska rådgivaren Erica Scott, som även är andra ersättare på partiets lagtingslista.


Regeringsprogrammet går under parollen “Tillsammans för Åland”. Det tar fasta på att samarbete är helt avgörande för att Åland ska möta framtidsutmaningarna. Det finns mycket talespersonerna är särskilt stolta över i programmet.

- Som utvecklingsminister får jag hugga tag i bland annat framtagandet av en klimatlag, planeringen av hur vi i framtiden använder våra mark- och vattenresurser, utökning av förnybar energiproduktion och starten av utvecklingscentret på Högskolan. Det är många spännande frågor som inte bara kommer att öka hållbarhetsarbetet, utan också stärka den åländska konkurrenskraften, säger utvecklingsminister Alfons Röblom.
- Vi är också väldigt stolta över att Åland nu ska ta fram en folkhälsostrategi för att öka det förebyggande arbetet och minska den psykiska ohälsan. Men också för skrivningarna om att gynna giftfria och närproducerade produkter, att landskapets pensionsfond inte ska innehålla ohållbara bolag, arbetet för att vår skärgårdskultur ska få UNESCO-status, att ställa om skärgårdstrafiken och mycket annat, tillägger lagtingsgruppens ordförande Annette Bergbo.

Som färsk gruppledare för lagtinget ger Annette Bergbo här sin berättelse över Hållbart initiativs resa till ett parti att räkna med.


En ny tid


Vi är alltså framme vid en ny historisk milstolpe för Hållbart initiativ. Och hur kom vi då dit? På så kort tid? Var det enkelt, självklart och snabbt avklarat?


Vi inbjöds till regeringssamverkan och programmakeri av Centerns regeringssonderare och valvinnare Veronica Thörnroos som slutligen snickrade ihop en regeringsbas bestående av oss, Obunden Samling, Moderat Samling och Ålands framtid.


Vår ståndpunkt var hela tiden att ta ett steg i taget – avvakta hur och om vi får in vår politik. Hela tiden kollade vi av om våra "måste-frågor " fick utrymme i programmet. Envist och målmedvetet, med kreativa omförhandlingar, skrevs förslag in i vår riktning.

Och viktigast av allt: i tydligt minne ständigt ha HI-väljarnas förväntningar som riktmärke. HI ska vara med där vi kan göra mest avtryck, påverka utvecklingen av Åland till ett hållbart samhälle och föra konkret omställningspolitik. Vi ska inte och har inte heller tid att vänta 4 år i opposition med att sätta igång. Men vi var heller aldrig villiga att "sälja" oss för ingenting i gengäld! Vår ståndpunkt var hela tiden att om vi inte är nöjda med programmet – då stiger vi av! Och vi testade många gränser.


Det har nämligen hållits möten på möten på möten på möten. Inledningsvis med alla partiers representanter som förde fram viktiga frågor inom alla politikområden.

Därefter fortsatte arbetet med att ta fram ett förslag till program med de tilltänkta ministrarna som arbetsgruppsledare. Och igen: möten, på möten, på möten… Allt skedde under en förhållandevis kort tid vilket ansträngde allas krafter.


HI förstärktes emellanåt av mycket snabbt inkallade medlemmar att bevaka HI:s frågor när det blev man/kvinnofall på grund av förkylningar som förstås härjade samtidigt. Imponerande, tack, vilka insatser ni gjorde!


I förhandlingar går det upp och ner, glada miner och sura miner, tro och hopp och förtvivlan. Man får ta och man får ge. Det får man vara beredd på och det är spelets regler.


Hela vägen var det tydligt. Det är för våra viktigaste uppdragsgivare vi har rott HI-skutan in i regeringen. Den folkrörelse som med all rätt förväntar sig att vi ska hålla vårt evigt upprepade löfte:

"Vi kan inte vänta längre – vi måste agera direkt på klimathotet, artutrotningen, avfallsbergen, övergödningen och de sociala utmaningarna".

Och det är då det är bra att ingå i en regering som bland annat utlovar en klimatlag till Åland!


Ja, vi blev nöjda med slutresultatet! Det ska medges - nog stolta också. Inget kändes någonsin självklart förrän det sista handslaget förseglade det idoga arbetet. Pust!

Om 4 år vet vi slutligen hur det gick, hur vi har jobbat. En sak är dock klar: vi har inte sparat något av tid, ork, entusiasm och envishet för att göra vårt yttersta bästa! Och så lär det nog förbli!

Comments


bottom of page