top of page

Nu går vi från oro till handling

Det går en grön våg genom Europa. Klimatfrågan är högst på agendan nästan överallt. Ungdomar demonstrerar för att visa sitt missnöje med vuxengenerationens handlingsförlamning. Människor i alla åldrar vill ändra dagens ohållbara leverne och bidra till omställningen. Det investeras i förnybar energi som aldrig förr, och den blir billigare och mer tillgänglig hela tiden. Fler och fler människor ser nyttan och glädjen i egen solpanel på taket. Inom några år drar förhoppningsvis de fossila bränslena sin sista unkna suck.


De senaste fem åren var de varmaste som vi människor har uppmätt på planeten. Många funderar på om sommaren 2019 ska bli lika torr och vattenlös som förra året. Om vinterstormar som Alfrida ska återkomma. Om artdöden ska spridas med ännu högre hastighet - en död som bland annat drabbar våra viktigaste pollinatörer och därmed direkt hotar våra jordbruk. På World Economic Forums lista över vilka hot som den globala ekonomin står inför 2019 är klimathotet ett överhängande orosmoln. Risker på finansmarknaden innebär risker för våra jobb, våra pensioner och placeringar.

Vi ska ta människors oro på allvar - brukar politiker säga. Men det räcker inte. Vi måste visa handlingskraft.


Gröna partier i Europa når nya framgångar. Vi har tydliga förslag på att öka klimatforskningen, satsa på förnybara energikällor, minska giftet i maten, öka djurskyddet, skydda den biologiska mångfalden, göra det billigare med hållbara val och svindyrt att smutsa ner. Vi vill också använda kraften i EU:s marknad till att ställa krav på länder och företag utanför unionen.


Arbetet för ett hållbart samhälle sker på alla nivåer; lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Och det måste ske inom alla politikområden. Vi vill se ett grönt och modigt ledarskap som investerar i framtiden. Vi vill se smarta transportsystem, mer förnyelsebar energi, hållbara konsumtionsmönster och mat som produceras på ett sätt som är hållbart för både konsumenter och jordbruk. Vi står för en politik som fattar tuffa men nödvändiga beslut med planetens hälsa och människornas välmående i fokus. Vi vill bygga broar från en generation till en annan. Broar mellan Sverige, Åland och Finland.

Broar i Europa, och broar till framtiden.


Tiden för ängsliga “ja, men” är över. Nu går vi från oro till handling.


Simon Holmström, talesperson, Hållbart Initiativ, Åland

Annette Bergbo, talesperson, Hållbart Initiativ, Åland

Heidi Hautala, vice talman EU-parlamentet, kandidat till EU-parlamentet för De gröna, Finland

Pär Holmgren, klimatexpert, kandidat till EU-parlamentet för Miljöpartiet, Sverige

コメント


bottom of page