top of page

Orubbligt engagemang trots stora utmaningar

På samma sätt som världen står inför ett antal komplexa utmaningar står också Åland inför flera vägskäl i allt från ekonomin och den sociala välfärden till klimat och miljö. Dessa har vi fått folkets förtroende att leverera på, skriver Hållbart Initiativ i sin traditionsenliga nyårskrönika.


På så många sätt var 2022 ett fruktansvärt år för arbetet mot en hållbar framtid. Konsumtionsnivån efter pandemin ökade så drastiskt att utsläppen av växthusgaser återkom efter nedgången. Fossilbolagen utnyttjade energikrisen till följd av Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina för att utöka sina intäkter. Ökade levnadskostnader ledde till växande ekonomiska klyftor och oro, så också på Åland. Och i bakgrunden pågår en skenande förlust av biologisk mångfald.


Tiderna kräver handlingskraft. Under året har Hållbart Initiativ och dess företrädare tagit alla chanser att både i regering, lagting, nordiska och internationella plattformar och Europeiska gröna partiet (EGP) påverka samhället i en mer hållbar riktning.

- I en tid av polarisering, desinformation och rädsla är den gröna politiken en motkraft. Vi läser inte dagens utmaningar med gamla lösningar. Politiken behöver vara progressiv och framåtsyftande, säger talesperson Alfons Röblom.

Internationellt engagemang

Under året hölls många viktiga internationella möten. Exakt 50 år efter den första miljökonferensen inom FN träffades världsledare i Stockholm i början av juni för att prata om hur otroligt bråttom det är att hejda de ekologiska kriserna.

Alfons och Simon på Stockholm+50.

Det var första gången som en ålänning talat direkt till ett sådant FN-möte då Alfons Röblom tog till orda och presenterade åsikter från regioner och städer världen över. Se talet här.


Men det hårda arbete som lagts ner i många textförhandlingar, samråd med intressenter, dialoger och sidoevenemang var nästintill bortkastade när ordförandeländerna Sverige och Kenya presenterade slutsatserna. Simon Holmström som fanns på plats för att representera Nordiska rådet kommenterade slutsatserna så här:

- Det fanns en stor förväntan på formuleringar om behovet av internationell ekocidlagstiftning och bindande avtal för att på sikt sluta producera kol, olja och gas. Det blev inget om det, vilket är tråkigt eftersom dessa är bland de viktigaste beståndsdelar som saknas i dagens internationella beslutsfattande.
Talesperson Erica Scott presenterar HI på EGP:s Rigamöte.

Efter ett års idogt arbete tog Hållbart Initiativ ett betydelsefullt steg i sin utveckling när partiet antogs som medlem i det Europeiska gröna partiet (EGP) under Rigamötet i juni. Beslutet togs emot med stor stolthet och glädje i partiorganisationen. EGP:s ledning skrev en fin rekommendation om HI inför Riga-mötet:

- HI är det enda innovativa politiska partiet på Åland när det gäller såväl innehåll som struktur. Partiet har skapat ett utrymme för sig själv i det unika politiska landskapet och kan dra nytta av ömsesidiga utbyten inom den europeiska gröna familjen för att ytterligare befästa och växa sitt politiska kapital.
Simon blev tillsammans med Sasja Beslik publicerade i Aftonbladet om klimatfrågan.

På nordisk nivå har Simon arbetat hårt under året för en regionalt sammanhållen klimatpolitik. Som representant för partigruppen Mittengruppen har frågan om att på sikt förhindra utvinningen av fossila bränslen blivit högaktuellt mitt i den europeiska fossila guldrusch som de nordiska länderna gladeligen hängt på. På hållbarhetsutskottets sommarmöte på Grönland i juni behandlade frågan till fonden av smältande isberg.Samtidigt på Åland

En aktiv orsak till att stärka den politiska styrningen bort från fossila bränslen är att främja expansionen av grön energi. 2022 var också det år då förnybar energi blev billigare och enklare än olja och gas att producera!


Här har Åland en stor roll att spela inom ramen för projektet med storskalig havsbaserad vindkraft. Som utvecklingsminister i landskapsregeringen initierade Alfons Röblom en plattform som kommit långt på vägen. Under våren gav lagtinget sitt stöd till projektet. Dessutom etablerade sig två energiföretag på Åland som vill hugga tag i förverkligandet då man kommit så långt i processen. Därmed skapades nya gröna jobb på Åland. Det är mycket som rör på sig här, något som Hållbart Initiativ välkomnar.

- Det är bland de gröna och innovativa företagen som vi kommer att se den snabbaste produktivitetsutvecklingen, och det är dessa som kommer att attrahera kapital och högkompetent arbetskraft till Åland, säger Alfons Röblom.
Simon i YLE angående Ålands demilitarisering.

Åland kom också att hamna i blickfånget med anledning av det upptrissade säkerhetspolitiska läget i Östersjön, särskilt efter det att Sverige och Finland valde att ansöka om NATO-medlemskap. Som en följd av det diskuterades Ålands status som demilitariserad och neutraliserad zon ivrigt. Simon letade sig ut i debatten och fick medial uppmärksamhet när han kallade Åland för en fredsprovokatör.

- Frågan har ställts om det är naivt att förlita sig på internationella överenskommelser med ett Kreml som använder våld så frikostigt. Men vi begår ett stort felsteg om vi går i fällan att kasta ut alla konventioner med badvattnet. Om vi slutar att tro på överenskommelser, på multilateralism och på ordets makt, då blir vi exakt som de vi anklagar, skrev Simon i HBL.

Talespersonerna Erica Scott och Alfons Röblom deltog i De grönas partikongress i Joensuu i maj. I och med HI:s engagemang antog De gröna för första gången en text om Åland i sitt partiprogram. Där lovar man att arbeta för självstyrelsen och för demilitariseringen. Det sistnämnda var speciellt viktigt med tanke på den NATO-debatt som fördes i Finland under våren. Alfons och Erica förde också direkta samtal med utrikesminister Pekka Haavisto, som är en riktig Ålandsvän.

Erica och Alfons med Pekka Haavisto och Heidi Hautala.

2022 var samtidigt ett historiskt år för Åland då 100-årsjubileet kulminerade. Bjudningar, fester, Ålandspannkaka och blågulröda flaggor präglade inte bara den politiska utan också folks vardag. Från Hållbart Initiativs sida framförde talespersonerna Erica Scott och Alfons Röblom, som en del av debatten om självstyrelselagens revidering, att omställningen är självstyrelsens allra starkaste argument.

- Att påstå att det är någon annan som ska göra något, någon annanstans, någon annan gång - det har aldrig legat i vår folksjäl. Inte heller gäller det för de globala utmaningarna, skrev Alfons och Erica.

Många ålänningar känner starkt kring klimatfrågan och förväntar sig tydliga resultat. Flera länder i vår omgivning har tagit fram styrdokument i syfte att satsa på de effektivaste åtgärderna och skapa en planenlig, förutsägbar och långsiktig klimatpolitik. Detta är något som efterfrågas av näringslivet, också på Åland. Detta var som en del av regeringsprogrammet en av de stora fokusfrågorna under Hållbart Initiativs tid i regeringen. Under våren klubbade Alfons Röblom stolt en klimatlags-PM som skulle ligga till grund för lagberedningsarbetet. Men efter ett halvår tvingades HI konstatera att regeringsmajoriteten ville begära undantag för fartygens utsläppshandel samtidigt som arbetet med klimatlagen inte hade tillräckligt stöd, och då infann sig den stund då HI behövde tacka för sig i regeringssamarbetet. Alla partier har sina "röda linjer" i regeringssamarbeten. För HI:s del var den bristande medvetenheten och viljan kring klimatpolitiken som majoriteten i landskapsregeringen uppvisade under sensommaren 2022, droppen som fick bägaren att rinna över. Att Hållbart Initiativ gick ur regeringen innebar att Alfons Röblom återgick till sin roll som lagtingsledamot och att Annette Bergbo sålunda lämnade lagtinget.

Annette Bergbo broderades in på Åland 100-presenten från Marthaförbundet som överlämnades till lagtinget.

Hållbart Initiativ hann göra mycket i regeringen, bland annat arbeta igenom en helt ny vattenlagstiftning, ett projekt som pågått under flera års tid. Tråkigt nog seglade vattenfrågan upp rejält i debatten med anledning av de värmerekord som uppmättes i Östersjön och den alg- och bakterieproblematik som blev ett faktum så nära som i våra strandvatten. Också detta tydliggjorde att utsläppen av näringsämnen behöver minskas drastiskt för att göra Östersjön friskt igen.


Avslutning

I vår förra nyårskrönika skrev vi att planetskötandet inte hade blivit enklare med pandemin. Tyvärr verkar det vara likadant nu när vi skriver bokslutet för 2022 med rådande inflation, krig och energikris.


Detta ändrar inte vårt grundengagemang. På samma sätt som världen står inför ett antal komplexa utmaningar står också Åland inför flera vägskäl i allt från ekonomin och den sociala välfärden till klimat och miljö. Dessa har vi fått folkets förtroende att leverera på.

Utöver vårt internationella engagemang och arbetet i lagtinget ska vi också nämna de styrelser, kommittéer och kommunala organ Hållbart Initiativ finns representerade i. Här görs mycket av det lokala och praktiska arbetet och vi vill rikta ett stort tack till alla representanter!


Ingenting händer av sig självt. Politiken måste finnas med och styra samhället i rätt riktning i alla givna lägen. Låt hopp och beslutsamhet råda också under nästa år.

Comentarios


bottom of page