top of page

Rösta för en grön väg framåt

Då finländarna går till valurnorna på söndag står valet mellan att strama åt eller att satsa på framtiden. En ogenomtänkt ekonomisk åtstramning riskerar att slå mot de svaga och samtidigt slå undan benen för viktiga framtidssatsningar, skriver Hållbart Initiativs riksdagskandidater i sin sista artikel.

De som brutalt vill strama åt, också på Åland, menar samtidigt att ambitiösa miljö- och klimatåtgärder står i strid med ekonomin. Det är en villfarelse som heter duga. Aktiva insatser för att lösa den ekologiska krisen går snarare hand i hand med en hållbar ekonomi.


Vi inom Hållbart Initiativ är övertygade om att Finland kan spara och hitta balans i den offentliga ekonomin utan att det drabbar de svaga eller försämrar Finlands framtida möjligheter och utan att det sker på bekostnad av naturresurserna. Vi kan effektivisera den offentliga upphandlingen och slopa ohållbara subventioner till företag. Genom att beskatta delar av konsumtionen kan vi hålla nere skatterna på inkomsterna - en grön skatteväxling.


Vi tror också att Finland har en stor potential att generera nya skatteintäkter inom det näringsliv som skapas av den gröna omställningen. På Åland har vi de senaste åren insett potentialen för havsbaserad vindkraft och vad den kan medföra för kringeffekter. En ambitiös finländsk miljö- och klimatlagstiftning leder till etableringen av nya gröna företag. De nya gröna företagen skapar de nya gröna jobben. Nyckeln till de nya jobben är utbildning för rätt kompetens och ett socialförsäkringssystem som främjar kreativitet istället för byråkrati. Vi kan också göra mycket genom att styra om ekonomiska stöd - till exempel stöda den cirkulära ekonomin genom att sänka momsen på reparationer. Trots tuffa ekonomiska tider är det näringspolitiskt viktigt att vi värnar de sektorer som står för de nya gröna jobben för våra ungdomar.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har visat vad ett fossilberoende innebär. Klimatfrågan är inte bara en ödesfråga för mänskligheten - utan också för ekonomin. Skjuter vi upp åtgärderna kommer vi att behöva betala ett dyrare pris senare.

Men att dra nytta av möjligheterna i omställningen kommer inte per automatik - det krävs politisk handlingskraft. Ta ingen risk. Rösta på Hållbart Initiativ för en grön väg för Åland och Finland.


Pia Widén, 2

Erica Scott, 3

Alfons Röblom, 4

Simon Holmström, 5


Medieaktivitet

Här är ett utdrag av vårt engagemang i media.Ålands radios kandidatintervjuer:


Nyhetsinslag


Några insändare

Yorumlar


bottom of page