top of page

Tre initiativ om fossilfrihet i Nordiska rådet

Är Norden redo att planera för fossilfrihet? På initiativ av lagtingsledamot Simon Holmström diskuteras frågan på tre nivåer under Nordiska rådets session kommande vecka.


Sedan förslaget om slutdatum av användningen av fossila bränslen sändes in till Nordiska rådet hösten 2020 har förslaget väckt stort intresse. Som initiativtagare blev Simon Holmström inbjuden till det internationella klimatmötet New York Climate Week. Dessutom skrev världens största sociala klimatnätverk We Don’t Have Time en artikel om förslaget och Ålands hållbarhetsarbete. De nordiska naturskyddsföreningarna plockade också upp bollen och uppmanade alla de nordiska regeringarna att anta utfasningsmål.


När frågan efter en tight omröstning i utskottet för ett Hållbart Norden under 2021 inte gick vidare för behandling, hade intresset spritt sig så att ett nytt medlemsförslag om en nordisk klimatallians togs fram. I april ställde sig den andra största partigruppen – Mittengruppen – bakom detta förslag som går ut på att fastställa gemensamma, nordiska klimatmål som utgår från Parisavtalet. Hållbarhetsutskottet valde därefter att vidarebehandla frågan tillsammans med de nordiska klimatministrarna. Under Nordiska Rådets session i Köpenhamn uttalade flera ministrar en vilja att göra en gemensam sak i frågan.


Hur frågan drivs vidare kommer att bestämmas på hållbarhetsutskottets möte på måndag under Nordiska rådets session i Malmö.

Foto: Nordiska rådet
-Jag hoppas att fler nordiska politiker inser behovet av att vi sätter press på regeringarna att gå från lapptäckesplanering till en stark gemensam och koordinerad röst för klimatet, berättar Simon.

Under tisdagen avgörs medlemsförslaget om slutdatum av användning av fossila bränslen i plenumsessionen ca kl. 15:30 finsk tid. Holmström har aviserat en omröstning i frågan i syfte att fortsätta utskottsbehandlingen.

- Att göra sig av med fossilberoendet är nu mer aktuellt än någonsin med tanke på det förfärliga ryska kriget i Ukraina. Att strypa den nordiska efterfrågan på fossila bränslen är också säkerhetspolitik i allra högsta grad, menar Simon.

Dessa två initiativ rör alltså minskning av användningen av fossila bränslen. Parallellt med dessa två initiativ har ett tredje väckts inom Mittengruppen i kölvattnet av FN:s klimattoppmöte i Glasgow i november, nämligen om produktionen av fossila bränslen.

Foto: Simon Holmström

I anslutning till COP26 lanserades den internationella alliansen BOGA – Beyond Oil and Gas Alliance. Dess syfte är att främja en kontrollerad utfasning av olje- och gasproduktionen i sina medlemsländer.


Holmström har som en ny medlem av det internationella parlamentariska kampanjnätverket för Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty (ungefär Icke-Spridningsavtalet om Fossila Bränslen) koordinerat arbetet för att framta ett nordiskt initiativ för att få alla nordiska länder med i BOGA. I initiativet föreslås också att Nordiska ministerrådet ska ta fram en deklaration om att fasa ut produktionen av gas, olja och kol i Norden.


Enligt kampanjens direktör Alex Rafalowicz faller förslaget väl in i den globala rörelse som hittills samlat över 1400 organisationers stöd:


Foto: Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty
- Medan vetenskapen är tydlig om behovet av omedelbara politiska åtgärder för att fasa ut fossila bränslen, planerar världens regeringar utvinning av kol, olja och gas långt över 1,5-graders gränsen. Lyckligtvis reagerar nästan 200 folkvalda runt om i världen, inklusive ledare som Holmström i Norden, inte bara på klimatnödläget utan också på energikrisen och pressar sina regeringar att vidta åtgärder för en fossilfri framtid. Nordiskt ledarskap och samarbete kommer att vara avgörande för antagandet av ett nytt internationellt avtal för att begränsa produktionen av fossila bränslen och genomföra en rättvis omställning, säger Alex Rafalowicz.

På måndag avgörs i Mittengruppen hur initiativet formuleras och vilka som väljer att stå som undertecknare.

Comments


bottom of page