top of page

Ungt perspektiv på självstyrelsen

Idag firar vi Ålands unika självstyrelse som vi om två år har värnat om i ett helt sekel. Även om det inte var så i början så är vi ålänningar nuförtiden stolta över självstyrelsen.

- Den inblick jag fått i hur självstyrelsen har fungerat under pandemin har varit spännande, skriver Jonathan Vik som just avslutat sin tre månader långa praktik för Hållbart initiativ.

Under de senaste månaderna har jag fått se hur vår självstyrelse fungerar i praktiken på närmare håll tack vare min praktik hos Hållbart initiativs lagtingsgrupp. Praktikperioden har som mycket annat överskuggats av pandemin. Istället för att vara på plats i lagtingsborgen fick jag ta del av självstyrelsen virtuellt, vilket fungerat bra. Jag har följt med på lagtingsgruppens zoom-möten hemifrån, lyssnat på plenumdebatterna via YouTube och arbetat i Google Dokument.


Men det var inte bara arbetssätten som tvingades anpassas efter viruset utan också själva arbetet. Det lades mycket fokus på hur Åland skulle hantera pandemins effekter på ekonomin och människor. Hållbart initiativ har lagt mycket energi på hur Åland kan dra nytta av de rådande omständigheterna för att ställa om Åland till ett hållbart samhälle.


Nu riktas fokus på att återhämta den åländska ekonomin. I Hållbart initiativs ekonomiutskott blev det här genast en hjärtefråga och det är här jag spenderade största delen av min tid. Jag har arbetat med att ta fram underlag och formuleringar till konkreta förslag som jag hoppas partiet kan lansera under sommaren.


Nu är min praktikperiod färdig men omställningsarbetet fortsätter och självstyrelsen utvecklas. Jag har lärt mig väldigt mycket om det åländska samhället, lagstiftningsprocessen och hållbarhetsarbetet under min korta tid i lagtinget. Kanske jag en dag kan ta vid det fina arbetet som gjorts.


Så vad tror jag om självstyrelsen efter min praktikperiod?

Självstyrelsen har överlevt krig, finanskriser och fungerar nu fortfarande under en pandemi, det har jag upplevt i första hand. Det gäller bara att anpassa sig som resten av Åland och landet har gjort. Jag tror att självstyrelsen kommer att finnas i minst 98 år till!

Jag vill varmt tacka er i HI:s lagtingsgrupp för den här möjligheten!


Praktikanten och numera studenten Jonathan VikComentarios


bottom of page