top of page

Vår organisation växer

Hållbart initiativ höll sitt första årsmöte i onsdags med 35 deltagare. Talespersonerna återvaldes samtidigt som medlemmar valdes till de fem råden för 2020.


Hållbart initiativ grundades på Stormötet den 17 juni 2019. Efter valframgångarna och regeringsprogrammet har den politiska rörelsen kommit in i ett nytt skede.

- Nu är det dags för oss att mobilisera fler och bredda vår rörelse för att Åland kan lägga in en växel till, säger talesperson Annette Bergbo.

Partiet höll sitt första årsmöte på Stalldalen i Finström onsdagen den 26 februari. Vid det välbesökta mötet godkändes årsberättelsen och bokslutet. En reviderad organisationsmodell presenterades och antogs med syfte att välkomna fler till rörelsen. Istället för en traditionell styrelse och ett verkställande utskott är Hållbart initiativs organisation indelad i fem råd som i sin tur kan ha utskott. Dessutom antogs en verksamhetsplan och budget som fokuserar på att bygga rörelsen kontinuerligt istället för att satsa kraft enbart för valåret.

- Vi vill vara ett modernt och välkomnande parti. Hemligheten att lyckas idag handlar om att hitta nya sätt att kanalisera folks engagemang för hållbarhet, säger talesperson Alfons Röblom.

Årsmötet återvalde talespersonerna enhälligt och valde också medlemmar i de fem råden. Råden ser ut enligt följande:

  • Förvaltnings- och ekonomirådet: Pär Eriksson (ordförande), Gunda Åbonde-Wickström, Gard Larpes och Johan Magnusson

  • Politikrådet: Erica Scott (ordförande), Therese Karlsson, Gard Larpes, Ann-Lis Biström, Emelie Holmström, Sofie Roxbäck, Emil Johansson och Rauli Lehtinen samt folkvalda och förvaltnings- och ekonomirådets ordförande som adjungerade medlemmar

  • Kommunikationsrådet: Ann-Lis Biström (ordförande), Barbara Hohensee, David Lundberg, Ola Sundberg, Antti Taivassalo, Gard Larpes, Emelie Holmström och Peter Ekholm

  • Evenemangsrådet: Antti Taivassalo (ordförande), Gunnar Sundström, Alexandra Strandell och Caroline Pipping

  • Rekryteringsrådet: Kim Hansson (ordförande), Jonathan Vik, Simon Holmström och Emelie Holmström

Råden kan välja att tillsätta utskott under sig.


Rekryteringsrådet fick mandat att i samråd med rådsordförandena välja in fler medlemmar vid behov. Är du intresserad att ingå i ett råd eller utskott, tveka inte att höra av dig till oss!

Comments


bottom of page