top of page

Våra 10 greatest (Hi)ts

Hållbart initiativ har bidragit till en ny nivå i den politiska debatten. Det har aldrig pratats så mycket hållbarhet under en valkampanj. Vi har samlat våra Greatest (Hi)ts, förslag som väckt intresse och verkligen kan påverka Åland i rätt riktning.


Det var ett halvår sedan det blev klart: Hållbart initiativ skulle ställa upp i valet den 20 oktober. Sedan dess har övriga politiska partier börjat förhålla sig till Hållbart initiativ och pratat mer i termer av hållbarhet. Som väljare kanske du undrar:

Okej, men vem kan faktiskt få något till stånd? Och vad?

Nedan beskriver vi varför våra förslag kommer att snabba upp omställningen till ett hållbart samhälle.

1. Ambitiös klimatlag

Utsläppen av växthusgaser måste sjunka från 8,6 ton per ålänning och år till max 2,0 ton till och med 2030. För det krävs en långsiktig plan med mätbara delmål för hur det ska genomföras. Vi är övertygade om att det måste stå i lag.


Vi är glada att nästan alla partier nu stöder vårt förslag. Nästa steg är att förhandla fram målsättningar som är ambitiösare än Parisavtalet och ytterst konkreta och effektiva klimatåtgärder.


2. Resebokningsapp

Privatbilismen måste minska, men idag är det krångligt att färdas på så många andra smidiga sätt. Vi föreslår därför att landskapsregeringen utvecklar en resebokningsapp som skulle göra det enklare att planera din resa med bussar, samåkning och färjor.

Appen skulle inte bara minska utsläppen, utan också göra det bekvämare att bo på landsbygden, öka gemenskapen och stimulera turismen. Vi är glada för att ha fått så mycket stöd för den här idén från er väljare.


3. Åländsk ursprungsmärkning

Tänk om vi kunde ställa om vår konsumtion från import till åländska, hållbara produkter? Vi vill att det ska vara tydligt för dig som konsument när något är tillverkat på Åland genom en s.k. AXgan-märkning.


Att stöda närproducerat håller nog alla med om. Men vi behöver också bli varsammare om det vi redan köpt. Hållbart initiativ har därför också formulerat ytterligare konkreta förslag på hur vi ska dela, reparera och återanvända mer.


4. Lag om jämställda löner

Om vi följer dagens utveckling skulle Åland få jämställda löner först om drygt 100 år. Det är inte ok. Vi vill införa en lag om jämställda löner enligt isländsk modell.


Ett jämställt samhälle är en grundbult i en socialt hållbar gemenskap. Jämställda löner är en viktig signal till barn och ungdomar om att värderingar också ska synas i verkligheten.

5. Utsläppsstopp i Östersjön

Barnen ska få se tången på havets botten igen. Alla verksamheter som bidrar till övergödningen av Östersjön måste därför upphöra 2030 om de inte håller sig inom nya, strängare krav.


Många håller med om att t.ex. jordbruket och fiskodlingen står inför en omställningsresa. Nu är det dags för politiken att ge tydliga besked.


6. Skärgårdsstrategi

Trött på snack om kortrutt och tunnel? Vi tycker att skärgården förtjänar en övergripande strategi för hur våra fina öar ska bli livskraftiga igen.


Vi ser att skärgården spelar en viktig roll i ett framtida hållbart Åland och kan bidra med en ökad grad av självförsörjning av livsmedel från land och hav. Men vi vet också att skärgårdskommunerna efterlyser ett helhetsgrepp och enighet. Låt strategiarbetet börja!


7. Omställningsobligationer

Det kommer att kosta mer att städa upp efter oredan i framtiden än att göra det nu. Därför kan vi inte skjuta upp nödvändiga investeringar på framtiden. Av den anledningen föreslår vi att landskapet ska ge ut omställningsobligationer som många andra länder redan gjort.


Som tur är ökar efterfrågan på hållbara investeringsmöjligheter samtidigt som ränteläget är lågt. Vi är övertygade om att Åland vinner på att hoppa på detta tåg nu.


8. Kulturlyftet

Kultur ska inte bara vara underhållning, utan en mötesplats för det fria tänkandet och kreativitet. Vi lanserar idén om ett kulturcentrum i triangeln Alandica, Miramarparken och Stadsbiblioteket i Mariehamn, som många andra städer har.


Vi behöver i mycket högre grad ställa oss frågan om hur vi skapar ett samhälle som inte bygger på stress och överkonsumtion. I det arbetet spelar kulturen en avgörande roll.

9. Nytt mått på framgång

Det verkar som om det viktigaste i politiken är att BNP ökar. Men BNP tar inte hänsyn till människors mående eller miljöslitage. Vi har därför föreslagit ett hållbarhetsindex som ny måttstock för politiska beslut.


Det allra viktigaste är ju inte att vi växer, utan att vi utvecklar samhället på rätt sätt för människors och planetens välmående.


10. Respekt

Vi ska vara ärliga: Den här valrörelsen har i högre grad än tidigare präglats av en icke-konstruktiv samtalsnivå.


För att vi ska ha en chans att ställa om i tid behöver vi mötas respektfullt för att hitta de allra bästa lösningarna för framtiden. Våra barn och barnbarn har rätt att förvänta sig det av oss.


Det här är bara ett axplock av vad vi lanserat under den korta tid vi funnits som parti. Men räkna med flera konkreta förslag baserade på en värdegrund som bygger på kärlek till planeten och människorna som bor på den.


Så tycker våra sympatisörer om hur vi stuckit ut

Vi har frågat ett antal förstagångsväljare om de håller med. Här är några röster.Se fler sympatisörspresentationer på Instagram eller Facebook.


Lycka till i valbåset!

Comentarios


bottom of page