top of page

Vi inleder nominering av ny talesperson

Annette Bergbo meddelar att hon ämnar träda åt sidan 2021 för att ge plats åt en ny talesperson. Nomineringsperioden för en ny kvinna som talesperson har inletts.


Sedan hösten 2019 är Hållbart initiativs båda talespersoner invalda landskapspolitiker, Alfons Röblom i landskapsregeringen och Annette Bergbo i lagtinget. På partiets årsmöte 2020 fastställdes en organisationsmodell med målsättningen att ha en professionell politiker som talesperson och en som befinner sig utanför dagspolitiken. Avsikten är att ha en företrädare med koppling till rörelsens gräsrötter.

Avgående talesperson Annette Bergbo
- Dynamiken med en talesperson utanför och en innanför är det mest framgångsrika upplägget för fortsatt byggande av ett folkdrivet parti, säger Annette Bergbo.

Som följd av detta meddelar Annette Bergbo att hon avgår som talesperson vid årsmötet 2021 för att släppa fram en ny kvinna som talesperson.


Hållbart initiativ vänder sig nu till sina medlemmar för att samla in nomineringar till nästa talesperson. Medlemmar i partiet kan nominera sig själva eller annan person till partiets rekryteringsråd.

Rekryteringsrådets ordförande Kim Hansson
- Personen bör vara samhällsintresserad och dela HI:s löfte, att skynda på omställningen till ett hållbart Åland. Personen kommer att delta aktivt i partiets politikutveckling, säger rekryteringsrådets ordförande Kim Hansson.

Nomineringstiden pågår fram tills den 31 december varpå rekryteringsrådet inleder sin beredning. Det slutgiltiga valet av ny talesperson genomförs vid partiets årsmöte i början av 2021. Nomineringen kan skickas till Kim Hansson via mejl eller telefon.

För mer information, kontakta

Annette Bergbo

Talesperson 0457 59 58 533


Kim Hansson

0457 34 56 700

Comments


bottom of page