top of page
juho-s-XYpNHor5qIQ-unsplash.jpg

Ta chansen att rösta grönt i riksdagsvalet

Hållbart Initiativ är stolta att presentera vår egen, gröna lista till riksdagsvalet den 2 april 2023. Den består av fyra starka kandidater som vill göra allt för att stå upp för Åland och driva på hållbarhetsarbetet i hela landet. Tillsammans skapar vi ett mer hållbart och rättvist samhälle.

Våra kandidater

P1017158.jpg

En grön väg framåt

Världen kraftsamlar för en omställning till ett hållbart samhälle. För att Åland och Finland inte ska halka efter krävs beslut som sätter människan och miljön i centrum. Vi måste ta vara på våra närmiljöer och de människor vi delar planeten med. Vi behöver fatta rättvisa och hållbara beslut och kan inte längre följa gamla mönster. Nya utmaningar kräver nya beslut för att nå resultat. Vi behöver politiker som aktivt driver på för rättvisa och hållbara beslut på alla nivåer.

 

Vi i Hållbart Initiativ ser naturen som grunden för allt och vi är övertygade om att människor kan leva i harmoni med den. Vi vill värna det mest värdefulla: Vår gemensamma miljö och det mänskliga måendet - ingen ska lämnas utan skyddsnät.

 

Vi står upp för människans omistliga rättigheter, folkrätten, minoriteters rättigheter, diplomati och demokrati. Ett utvecklat åländskt självstyre är därför en självklarhet för oss. Den ger oss ålänningar rätten att blomstra som samhälle enligt våra egna förutsättningar.

 

I riksdagsvalet den 2 april är du med och bestämmer vilken väg Åland och Finland tar efter valet. Hållbart Initiativ ställer upp så att du ska kunna rösta för en grön väg framåt. 

Foto: Ian Falck

mirror-gloss-g2e1060cf4_1920.jpg

VÅRA FEM VALTEMAN

1. Ambitiös miljö- och klimatpolitik

Finland måste bryta sig loss från den fossila energin och satsa på förnybar inhemsk energi och energibesparingar. Detta ska göras samtidigt som vi värnar naturresurserna och återställer ekosystemtjänster. En ambitiös klimat- och miljöpolitik innebär nya affärsmöjligheter som stärker landets konkurrenskraft.

2. Hållbar konsumtion

Tiden för slit och släng är förbi. Istället måste varor och tjänster produceras och konsumeras på ett hållbart sätt. För att folk ska kunna ta ansvar för sin konsumtion måste de hållbara alternativen vara lättillgängliga och attraktiva. Vi behöver också se till att det blir enklare att cirkulera resurser istället för att producera avfall. 

3. Svenskans ställning och självstyrelsen

Finlands tvåspråkighet är en rikedom att ta tillvara. Det är viktigt att svenskans ställning i Finland är stark så att vardagen funkar för folk och företag. Det är också viktigt att utveckla den åländska självstyrelsen så att ålänningarna får ökad möjlighet att ta beslut och att utveckla samhället på ett sätt som är anpassat till våra specifika behov och utmaningar.

4. Social hållbarhet

Utan social rättvisa sker ingen hållbar utveckling. Alla ska ha tillgång till likvärdiga möjligheter i samhället, oavsett bakgrund, kön, etnicitet eller andra faktorer. Vi tror att samhällsutvecklingen främjas av jämlikhet och solidaritet samt alla människors lika möjligheter att förverkliga sig själva.

5. Global solidaritet

Vi lever i en allt mer sammankopplad värld, och det är viktigare än någonsin att vi arbetar tillsammans för att lösa de globala utmaningarna vi står inför. Klimatflykt, fattigdom och bristen på mänskliga rättigheter måste hanteras. Finland har en lång tradition av internationellt samarbete och bidrag till utvecklingsarbetet, och det ska vi fortsätta med! 

Kom i kontakt med oss!

Vill du hänga på valrörelsen på något sätt? Du är så välkommen med! Du kan enkelt ringa eller mejla oss direkt:

+358 (0)18 25361

bottom of page