top of page
årsmöte-gruppbild.JPG

RÅDEN

Vi inser att en framgångsrik rörelse har nya spännande former av mobilisering. Därför grundar sig den här rörelsen på ett inkluderande ledarskap där vi tar tillvara den gemensamma viljan och kraften. Organisationskulturen är välkomnande, tillåtande och empatisk. Alla får alltså delta enligt sina egna förutsättningar. Vår verksamhet är uppbyggd via fyra råd som finns listade här nere.

Tveka inte att ta kontakt med rekryteringsrådet om du är intresserad att delta i vårt arbete! 

POLITIKRÅDET

Beslutar om den politiska idéutvecklingen för hela partiet. Innehåller fem utskott. Består av:

Anders Stenmark (ordförande), Rauli Lehtinen, Robert Laaksonen, Soile Wartiainen, Sofie Dahlsten, Rebecca Rickert-Olsson och Edvin Christensen. Alla folkvalda samt talespersoner har yttrande- och närvarorätt.

KOMMUNIKATIONS- & EVENEMANGSRÅDET

Kommunicerar vad rörelsen vill både utåt och inåt.
Planerar och genomför aktiviteter och evenemang - både interna och externa.
Består av:

Alfons Röblom (ordförande), Erica Scott, Pia Widén och Ola Sundberg med Annika Lepistö som sekreterare

REKRYTERINGSRÅDET

Ser till att få medlemmar till råden och värva nya medlemmar. Är valberedning till talespersoner och förtroendevalda. Består av:

Alfons Röblom (ordförande), Simon Holmström, Guy Björkqvist och Elspeth Randelin

FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMIRÅDET

Gör allt det där som är nödvändigt för att hålla igång en förening med verksamhetsplan, budget, ekonomistyrning och administration. Jätteviktigt, så klart. Består av:

Pia Widén (ordförande), Pär Eriksson, Johan Magnusson och Annica Sviberg

c0648c76-f69d-4f7d-9f5e-606046de88a9.jpg

INTERNATIONELLA UTSKOTTET

Det internationella utskottet är en beständig grupp av medlemmar som koordinerar de internationella aktiviteterna, både besök utifrån och resor utomlands. Består av:

Andreas Häger (internationell sekreterare), Alfons Röblom, Jack Hancock, Annika Lepistö och Gard Larpes

bottom of page