• Hållbart Initiativ på Facebook
  • Hållbart Initiativ på Instagram

RÅDSMEDLEMMAR

Vi inser att en framgångsrik rörelse har nya spännande former av mobilisering. Därför grundar sig den här rörelsen på ett inkluderande ledarskap där vi tar tillvara den gemensamma viljan och kraften. Organisationskulturen är välkomnande, tillåtande och empatisk. Alla får alltså delta enligt sina egna förutsättningar. Vår verksamhet är uppbyggd via fem råd som finns listade här nere.

 

Vi återkommer snart med rådsmedlemmarna för 2020.

STRATEGIRÅDET

Beslutar om strategiska frågor för hela rörelsen. Står för den politiska idéutvecklingen. Innehåller fem utskott.

KOMMUNIKA-TIONSRÅDET

Kommunicerar vad rörelsen vill både utåt och inåt.

EVENEMANGS-RÅDET

Planerar och genomför aktiviteter och evenemang - både interna och externa.

REKRYTERINGS-RÅDET

Ser till att få sympatisörer och medlemmar till rörelsen. Är valberedning till talespersoner och förtroendevalda.

FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMIRÅDET

Gör allt det där som är nödvändigt för att hålla igång en förening med verksamhetsplan, budget, ekonomistyrning och administration. Skitviktigt, så klart.

Ordförande: Pär Eriksson 

Medlemmar: Gunda Åbonde-Wickström, Johan Magnusson, Inkeri Ahonen och Gard Larpes