årsmöte-gruppbild.JPG

RÅDEN

Vi inser att en framgångsrik rörelse har nya spännande former av mobilisering. Därför grundar sig den här rörelsen på ett inkluderande ledarskap där vi tar tillvara den gemensamma viljan och kraften. Organisationskulturen är välkomnande, tillåtande och empatisk. Alla får alltså delta enligt sina egna förutsättningar. Vår verksamhet är uppbyggd via fyra råd som finns listade här nere.

Tveka inte att ta kontakt med rekryteringsrådet om du är intresserad att delta i vårt arbete! 

POLITIKRÅDET

Beslutar om strategiska frågor för hela rörelsen. Står för den politiska idéutvecklingen. Innehåller fem utskott. Består av:

Erica Scott (ordförande), Anders Stenmark, Dan Jansén, Therese Karlsson, Ann-Lis Biström, Sofie Roxbäck, Jack Hancock och Rauli Lehtinen samt folkvalda och förvaltnings- och ekonomirådets ordförande som adjungerade medlemmar

KOMMUNIKATIONS- & EVENEMANGSRÅDET

Kommunicerar vad rörelsen vill både utåt och inåt.
Planerar och genomför aktiviteter och evenemang - både interna och externa.
Består av:

Ann-Lis Biström (ordförande), Alexandra Strandell, Antti Taivassalo och Kim Hansson

REKRYTERINGSRÅDET

Ser till att få medlemmar till råden och värva nya medlemmar. Är valberedning till talespersoner och förtroendevalda. Består av:

Gard Larpes (ordförande), Simon Holmström, Caroline Pipping och Jonathan Vik

FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMIRÅDET

Gör allt det där som är nödvändigt för att hålla igång en förening med verksamhetsplan, budget, ekonomistyrning och administration. Skitviktigt, så klart.

Ordförande: Annica Sviberg 

Medlemmar: Pär Eriksson, Johan Magnusson och Gard Larpes