RÅDEN

Vi inser att en framgångsrik rörelse har nya spännande former av mobilisering. Därför grundar sig den här rörelsen på ett inkluderande ledarskap där vi tar tillvara den gemensamma viljan och kraften. Organisationskulturen är välkomnande, tillåtande och empatisk. Alla får alltså delta enligt sina egna förutsättningar. Vår verksamhet är uppbyggd via fem råd som finns listade här nere.

Tveka inte att ta kontakt med rekryteringsrådet om du är intresserad att delta i vårt arbete! 

POLITIKRÅDET

Beslutar om strategiska frågor för hela rörelsen. Står för den politiska idéutvecklingen. Innehåller fem utskott. Består av:

Erica Scott (ordförande), Therese Karlsson, Gard Larpes, Ann-Lis Biström, Emelie Holmström, Sofie Roxbäck och Emil Johansson samt folkvalda och förvaltnings- och ekonomirådets ordförande som adjungerade medlemmar

KOMMUNIKA-TIONSRÅDET

Kommunicerar vad rörelsen vill både utåt och inåt. Består av:

Ann-Lis Biström (ordförande), Barbara Hohensee, David Lundberg, Ola Sundberg, Antti Taivassalo, Gard Larpes, Emelie Holmström och Peter Ekholm

EVENEMANGS-RÅDET

Planerar och genomför aktiviteter och evenemang - både interna och externa. Består av:

Antti Taivassalo (ordförande), Gunnar Sundström, Alexandra Strandell och Caroline Pipping

REKRYTERINGS-RÅDET

Ser till att få medlemmar till råden och värva nya medlemmar. Är valberedning till talespersoner och förtroendevalda. Består av:

Kim Hansson (ordförande), Jonathan Vik, Simon Holmström och Emelie Holmström

FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMIRÅDET

Gör allt det där som är nödvändigt för att hålla igång en förening med verksamhetsplan, budget, ekonomistyrning och administration. Skitviktigt, så klart.

Ordförande: Pär Eriksson 

Medlemmar: Gunda Åbonde-Wickström, Johan Magnusson och Gard Larpes