IMG_6171.jpg

ANSIKTENA BAKOM

Råden

Våra engagerade medlemmar i de fem råden i vår interna

rörelse.

Politiker

Våra representanter både på landskaps- och kommunalnivå samt förtroendevalda.

Representanter

Våra representanter i styrelser, kommittéer och andra arbetsgrupper.

  • Hållbart Initiativ på Facebook
  • Hållbart Initiativ på Instagram