top of page
web-BoatsAndCliffsHorizontalErik_edited.jpg

HÅLLBARHET PÅ RIKTIGT

Åland har satt grunden

Åland har beslutat att bli fullständigt hållbart senast år 2051. Vi måste därför strategiskt planera för att uppnå hållbarhet. Därför har hela det åländska samhället kommit fram till en gemensam handlingsplan – en agenda för Åland som lanserades 2016. Vi inser att det behövs modiga politiker – och väljare – för att förverkliga Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. Men vi inser också att Åland behöver vara mycket mer ambitiösa än målen i agendan. Och det måste gå snabbare.

Därför vill vi skapa ett starkt politiskt ledarskap för hållbarhet. Det innebär ett förhållningssätt som gör att kommande generationer får ett lika bra eller bättre liv jämfört med nuvarande generation, utan att skada de naturresurser vi är beroende av. Om vi ska leva efter det kan vi inte betrakta hållbarhet som ett modeord eller något som sker vid sidan av den riktiga politiken.

DJI_0334.JPG
Sommaridyll.JPG

Definitionen

På Åland använder vi oss av en internationell definition av hållbarhet. Den består av tre principer för ekologisk hållbarhet och en för social hållbarhet. Den lyder så här:

I det hållbara samhället utsätts naturen inte för systematisk…

1 … koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (fossila bränslen, metaller och mineraler)

2 … koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (syntetiska substanser, kemikalier, som innehåller svårnedbrytbara ämnen; eller naturliga substanser som omsätts i större mängder än naturen kan ta hand om)

3… undanträngning av fysiska metoder (överuttag av naturresurser som vatten, skog, fisk eller matjord; intrång i viktiga naturområden för t ex byggande, introduktion av främmande och invasiva arter, produktion som resulterar i avfall istället för slutna kretslopp)

4 … och i det hållbara samhället bidrar vi inte till att människor utsätts för strukturella hinder för hälsa, inflytande, kompetensutveckling, opartiskhet och meningsskapande.

Så ska vi förstå principerna

Först kan det verka som att hela samhället måste upphöra om vi skulle följa alla principer. Men nyckelordet är ordet “systematisk”. Vi kommer möjligen att behöva exploatera nya områden, att bryta mineraler och producera svårnedbrytbara ämnen i någon mån – men vi måste klara av att göra det så att vi inte skadar ekosystemen. Ett socialt hållbart samhälle betyder inte heller att vi aldrig någonsin är sjuka – men däremot skapar inte samhället systematiskt ohälsa.
 

Ja, vi vet. Vi kan inte nå principerna över en natt. Men alla beslut som fattas måste gå i rätt riktning i tillräckligt hög takt. Det måste vi gemensamt hjälpas åt med.

Hacka.JPG

Dags för en ny samhällsekonomi

hi_logo_staende.png

Förresten! Vår logotyp illustrerar den politik vi har. Det handlar om att alla våra verksamheter behöver styras inom ramarna för de ekologiska och sociala principerna för hållbarhet.

 

Först och främst - vi är helt beroende av naturen och de ekosystemtjänster som naturen ger. Utan bin, ingen pollinering, utan våtmarker, ingen rening osv. Allt vi gör har naturen som bas.

 

Våra mänskliga samhällen är helt beroende av en hög tillit för att vara socialt välfungerande och trygga. Vi har byggt upp normer, mänskliga rättigheter och system för hur vi ska behandla varandra. Vi är helt beroende av samarbete.

 

Vår samhällsekonomi är beroende av både naturresurser och mänskliga resurser. Tyvärr är vårt välfärdssamhälle idag finansierat av verksamheter som systematiskt skadar naturen och människan genom att de bryter mot hållbarhetsprinciperna. Det riskerar mänsklighetens möjligheter att långsiktigt skapa ett gott liv på den här planeten. Det behöver vi tillsammans ändra på.

bottom of page