top of page
För ett Åland där människor mår bra (8).png

 PARTIVISION 

LIVSKRAFT FÖR

MÄNNISKA OCH MILJÖ

Vi gick till val hösten 2019 med 13 löften om bland annat klimatet, Östersjön, jämställdheten, biologisk mångfald, skärgården, moderna transporter, ökad folkhälsa, och entreprenörskap. Partivisionen är en utveckling av de 13 löftena. I den här partivisionen har vi i Hållbart Initiativ formulerat vår sammanhållna vision för den framtid vi vill se. Vi har därefter beskrivit ett antal politiska strategier för att uppnå visionen. I arbetet har vi låtit oss inspireras av engagerade ålänningar, vårt politiska värv, olika livserfarenheter och möten med gröna politiker från hela världen.


Vi i den gröna rörelsen är inte bara övertygade om att det är möjligt att skapa en värld där alla människor kan leva goda liv i harmoni med naturen - vi vill vara med och forma denna värld. Det vill vi göra med en tydlig vision i sikte, utgående från de hörnstenar som vi ser som avgörande för att visionen ska bli verklighet.

Vi vill uppmuntra alla som delar våra värderingar att komma med i vår politiska rörelse och arbeta tillsammans med oss för att skapa ett livskraftigt Åland för människa och miljö. Tillsammans kan vi göra skillnad. Tillsammans kan vi bygga ett Åland där människor mår bra inom naturens gränser.

VÅR VISION

För ett Åland där människor mår bra (14).png

FÖR ETT ÅLAND

DÄR MÄNNISKOR MÅR BRA

INOM NATURENS GRÄNSER

TEMAOMRÅDEN

Vi vill uppnå vår vision med följande sex temaområden. De beskriver den långsiktiga politiska strategi som ligger till grund för Hållbart Initiativs arbete på alla nivåer.

bottom of page