top of page
Ickevåld (2).png

ICKEVÅLD

Hållbart Initiativ tror att det är möjligt att uppnå en hållbar och rättvis värld utan våld och konflikter.

Krig och militära konflikter är bland det värsta som kan drabba människor, samhällen och miljön. Konflikter mellan människor och grupper i samhället orsakar lidande och spänningar som eroderar människors välbefinnande och tillit. Samhället behöver mer aktivt motverka alla former av våld, allt ifrån krig och våld i det civila samhället till våld i hemmet, såväl fysiskt, psykiskt, ekonomiskt som sexuellt. 

 

Hållbart Initiativ är ett fredsparti som samtidigt vill förebygga konflikter. En viktig del av fredsbyggande åtgärder är att se till de underliggande orsakerna till konflikter, såsom  kampen om sinande naturresurser, social ojämlikhet och diskriminering. Det här innefattar även arbetet med att främja utbildning, kultur och mänskliga rättigheter för att skapa en mer jämlik samhällsutveckling.

Image by Priscilla Du Preez

VISIONÄRA MÅLBILDER

VALPROGRAM 2023

bottom of page