top of page
Social rättvisa (1).png

SOCIAL
RÄTTVISA

Alla har rätt till en grundtrygghet oberoende av konjunkturen.

Hållbart Initiativ tror på en ekonomisk politik som prioriterar investeringar i utbildning, hälsa och sociala tjänster för att främja en jämlik samhällsutveckling. Oberoende av var du bor på Åland ska en likvärdig basservice erbjudas. Du ska också kunna ta del av förebyggande och tidiga insatser inom allt från ungdomsarbete till äldreomsorg.

Omställningen till ett hållbart samhälle måste vara socialt rättvis för att alla ska vara delaktiga. Vi vill att omställningen ska vara trygg för alla. Olika former av stöd behöver finnas för att låginkomsttagare ska ha möjlighet att bidra till omställningen.

 

Alla har olika förutsättningar att delta i det hållbara samhällsbygget. Det finns de som trivs med högt arbetstempo och de som upplever att det är kämpigt att möta alla vardagens krav. Hållbart Initiativ vill att alla ges möjlighet att finna sin individuella balans i vardagen - utan press och hets.

Image by Markus Spiske

VISIONÄRA MÅLBILDER

VALPROGRAM 2023

bottom of page