top of page
Global solidaritet.png

GLOBAL
SOLIDARITET

Samarbete på en global nivå bidrar till att lösa gemensamma och gränsöverskridande utmaningar såsom klimatförändringar, sociala orättvisor och miljöproblem.

Ska vi genomföra en omställning måste vi vara medvetna om vår roll som medborgare och att ta ansvar för våra handlingar. Det innebär att agera i enlighet med våra värderingar och att göra det som är rätt, inte bara för oss själva, utan för allt levande på jorden. 

Hållbart Initiativ är en del av den gröna rörelsen och medlem i European Green Party (EGP). Som sådan har vi goda kontakter med progressiva partier och politiker världen över, inte minst i vårt närområde. Vi gör Ålands röst hörd och drar nytta av kontakterna för att hitta egna åländska lösningar i omställningsarbetet.

c0648c76-f69d-4f7d-9f5e-606046de88a9.jpg

VISIONÄRA MÅLBILDER

VALPROGRAM 2023

bottom of page