REPRESENTANTER

Det härliga med Åland är att så många får vara med och påverka utvecklingen av vårt ösamhälle.  Hållbart initiativ har utsett följande representanter till Ålands olika styrelser, kommittéer, arbetsgrupper och organ.

Johnny Ahlström

Ledamot i Kulturdelegationen

Soile Wartiainen

Ersättare i Kulturdelegationen

Andreas Häger

Ledamot i styrelsen för Ålands gymnasium

Kim Hansson

Ersättare i styrelsen för Ålands gymnasium

Johan Sjölund

Viceordförande i styrelsen för Ålands musikinstitut

Elin Manselin

Ersättare i styrelsen för Ålands musikinstitut (opolitisk)

Anki Johansson

Ledamot i styrelsen för Ålands Folkhögskola

Fredrik Schwartz

Ersättare i styrelsen för Ålands Folkhögskola

Erica Scott

Ledamot i styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård

Simon Holmström

Ersättare i styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård

Pär Eriksson

Medlem i referensgruppen för revidering av jordförvärvs- och näringsrätten

Rauli Lehtinen

Ledamot i styrelsen för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Carola Sjöblom

Ersättare i styrelsen för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ola Sundberg

Viceordförande i Pensionsfondens styrelse

Ann-Lis Biström

Ersättare i Ålands sjösäkerhetscentrums styrelse