top of page
Kjell.jpg

Kjell Frisk

Bor: I Hammarland

Familj: Gift med Catherine Frisk Grönberg

Utbildning: Har studerat instrument, ensembleledning och orkesterdirigering på Stockholms Musikpedagogiska Institut

Sysselsättning: Musiker

  • Facebook

Därför
är jag i politiken.

Jag ställer upp för Hållbart initiativ för att jag aktivt vill delta i arbetet för att stärka demokratin i vårt samhälle; vi medborgare måste känna att vi kan vara med och påverka utvecklingen. Kultur är samhällets mångfacetterade spegel. Kultur för barn i skola och omsorg blir allt viktigare för att skapa en god jordmån för ett öppet och tolerant samhälle i framtiden.

Lite mer om mig

  • Under mitt yrkesverksamma liv har musiken varit både födkrok och fritidssysselsättning. Jag är lärarutbildad och instrumentalpedagog. Läraryrket fångade mig redan i 18 års ålder då jag började vikariera på musikskolan i Uppsala. Parallelt med skolan har jag haft musikerjobb ända sedan ungdomen. Som pensionär vikarierar jag nu flitigt som kantor på Åland. 

  • När kärnkraftsdebatten var som hetast i Sverige läste jag in en fil.kand. i kvartärgeologi. Jag började också läsa markkemi på Ultuna men avbröt då jag blev mer och mer upptagen av musikjobb. Som ung familjeförsörjare etablerade min fru och jag oss på landet som farmare. Huvudsakligen sysslade vi med djurskötsel, bl.a. uppfödning av fjäderfä i mindre skala. Självhushållning och egen produktion av livsmedel är en erfarenhet jag ser som nyttig i mitt politiska liv.

  • Under en tid var jag facklig förtroendeman och fackklubbsordförande för ett lärarkollegium om 70 personer.

  • Till Åland flyttade familjen 1995. Jag fick tjänst på Ålands musikinstitut och innehade tjänsten fram tills jag nådde pensionsålder. Under åren provade jag också på andra jobb, bl.a. som kulturkonsulent vid Ålands landskapsförvaltning, projektledare för musikteatern Katrina, rektor för Ålands folkhögskola. 

DSC_6174 (1).jpg

  • Idag är jag aktiv i olika musikföreningar och förtroendevald församlingen. Tillsammans med min fru har jag ett musikproduktionsbolag.

  •  Mitt politiska engagemang som partiansluten började i år. Min politiska hemvist har alltid varit hos de gröna partierna och inför årets val känns det nödvändigt att delta aktivt i arbetet att rädda planeten. De fossila bränslena behöver fasas ut omgående. Själv fasade vi ut oljan i vårt hus 2007 och i år kör vi elbil. 

  • De ungas framtid ser dyster ut i perspektivet av klimat- och miljöförstörelsen. Jag vill att mina barn och barnbarn och alla unga människor ska känna ett hopp om att vi kan vända utvecklingen. Stora delar av näringslivet skyndar redan in i den fossilfria världen. Politiken kan inte vara sämre.

bottom of page